מכבי אש
מכבי אש צילום: פלאש 90

נציב תלונות הציבור חושף בדו"ח שפרסם היום, פרשה חמורה של התנכלות לכבאי שחשף מעשי שחיתות.

מדובר במקרה בו קצין כבאות ודובר איגוד ערים אזור אשקלון (שירותי כבאות), התלונן כי ממלא מקומו של מפקד השירות באיגוד החליט שהוא יפסיק למלא את תפקיד דובר האיגוד. הקצין טען כי ההחלטה האמורה התקבלה בשל לחץ שהפעיל ועד העובדים של האיגוד על הנהלת האיגוד בתגובה על השתתפותו בשנת 2007 בחשיפת מעשי שחיתות של יו"ר ועד העובדים ושל חבר ועד נוסף, שניהם קציני מניעת דלקות.

חקירה סמויה שבוצעה בעקבות החשיפה העלתה כי חברי הוועד נהגו לעבוד - בשעות עבודתם כקציני מניעת דלקות - בחנות ירקות הנמצאת מחוץ לתחום האיגוד אשר רשומה על שם אשתו של יו"ר הוועד, וכי במסגרת עבודתם בחנות הם השתמשו ברכב הכיבוי. בעקבות אותה חקירה הועמדו שני חברי הוועד לדין משמעתי והורשעו בעסקות טיעון. המתלונן הוזמן להעיד בשם האיגוד בתובענה זו.

הקצין התלונן בפני נציבות תלונות הציבור וטען כי מאז השתתף בחשיפת מעשיהם של חברי הוועד הוא שילם על כך מחיר כבד בתחומים שונים, וכי ההתנכלויות כלפיו החמירו לאחר שנודע, באוגוסט 2010, על התפטרותו של מי ששימש מפקד השירות באיגוד בחמש השנים שקדמו לכך.

לטענתו ממועד זה הובילו חברי ועד העובדים מהלכים לצמצום סמכויותיו כדובר ולסיכול יכולתו למלא את תפקידו, עד להשגת מטרתם הסופית - הפסקה מוחלטת של עיסוקו כדובר.

עם קבלת התלונה נתן נציב תלונות הציבור צו זמני להגנת המתלונן, מכוח סמכותו לפי סעיף 45ג לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

הצו הורה לאיגוד לאפשר למתלונן להמשיך בתפקידו כדובר האיגוד ולהימנע מלפגוע בתפקידו, במעמדו, בסמכויותיו ובזכויותיו בכל דרך אחרת עד למתן כל צו או הוראה אחרת בעניינו.

בתגובה לתלונה טען האיגוד כי המתלונן ממלא תפקידים מבצעיים רבים, וכי בשל עומס העבודה הרב המוטל עליו היה צורך להוריד מעל כתפיו את נטל תפקיד הדוברות. האיגוד הכחיש כי ההחלטה התקבלה בעקבות לחץ של ועד העובדים.

הנציב מציין בדו"ח המתפרסם היום כי "לאחר בירור מקיף וממצה נמצא שלא היה יסוד לגרסת האיגוד ולפיה המתלונן סובל מעומס יתר בעבודתו. פרט לכך לא הועלו סיבות אחרות לנטילת סמכויותיו של המתלונן כדובר, ולמעשה כולם, לרבות בא כוחו של האיגוד, שיבחו את מקצועיותו של המתלונן כקצין וכדובר".

"לעומת זאת", מוסיף הנציב, "נמצאו תימוכין רבים לטענות המתלונן על שהתנכלו לו בעקבות השתתפותו בחשיפת השחיתות. הבירור העלה כי חברי הוועד ייחסו את חשיפת מעשיהם - שבעקבותיה הועמדו לדין משמעתי - למתלונן, וכי הם התנכלו לו בדרכים שונות מאז נחשפו מעשי השחיתות. התנכלויות אלה החמירו, כאמור, לאחר עזיבת מפקד השירות לשעבר. בין השאר נמצא כי בתקופה זו הורה ועד העובדים למוקדנים בחדר המבצעים להפסיק לדווח למתלונן על אירועים מבצעיים שיש בהם כדי לסכן חיי אדם, אף שלפי הנהלים יש לדווח עליהם לדובר שכן גלום בהם פוטנציאל תקשורתי רב".

לאחר בחינת מכלול הנסיבות והראיות הרבות שהצטברו במהלך הבירור שוכנע נציב תלונות הציבור כי ההחלטה להפסיק את עיסוקו של המתלונן כדובר האיגוד התקבלה ללא טעם ענייני, בעקבות לחץ של ועד העובדים ובתגובה על כך שהיה שותף לחשיפת מעשי שחיתות של חברי הוועד. לפיכך נתן הנציב, בתום הבירור, צו הגנה המורה לאיגוד להחזיר למתלונן את מלוא סמכויותיו כדובר האיגוד, להעמיד לרשותו את כל האמצעים הנדרשים למילוי תפקידו ולא לפגוע בכל דרך אחרת בתפקידו, במעמדו ובסמכויותיו של המתלונן.

בעקבות הוצאת הצו ממשיך המתלונן לכהן כדובר האיגוד. בד בבד התפטר ממלא מקומו של מפקד השירות מתפקידו.

יצוין כי במהלך הבירור מינה השר לביטחון הפנים ועדת חקירה לבחינת אופן תפקודו של האיגוד, ולנוכח מסקנותיה החמורות התפטרו גם יו"ר האיגוד וחברי ההנהלה מתפקידם.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו