הרב שמואל אליהו
הרב שמואל אליהויוני קמפינסקי

רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, התייחס בפינתו השבועית בתכנית 'מתכוננים לגאולה' עם טוביה רוזנפלד, לרצח היהודים בטולוז ולדבריה של קארין אשטון, "הדבר החמור מכולם אלו דבריה של שרת החוץ של האיחוד האירופי, קארין אשטון".

נזכיר כי אשטון אמרה סמוך לפיגוע, "אנחנו חושבים על מה שקרה היום בטולוז, אנחנו זוכרים מה קרה בנורבגיה בשנה שעברה, אנחנו יודעים מה קורה בסוריה, אנחנו רואים את זה קורה בעזה ובאזורים אחרים בעולם".

"זו עלילת דם", הגדיר הרב אליהו בפינתו.

הרב אליהו הוסיף, "מי גרוע יותר - הכמרים שרקמו את עלילות הדם, או הגויים שהלכו לעשות פרעות ביהודים? אותו גוי נבער שאמרו לו שהיהודים מערבבים דם של נוצרים במצות והוא משתולל עם גרזן בגטו היהודי ושופך דמים, או אותו כומר שיושב ומשלב ידיים ואומר אני לא עשיתי כלום רק סיפרתי לציבור מה היהודים עושים? ודאי שהמסית הוא הכי גרוע".

"אשטון יותר גרועה מהרוצחים", אמר רבה של צפת, "ויחד איתה גם אלו שמארגנים את 'שבוע זכויות האדם' בעולם, אלו שסיפרו שאנחנו הרגנו 15 ילדים בעזה לאחר המתקפה על הדרום וכל היהודונים השפלים שמצטרפים לאשטונים למיניהם".

"על בלעם נכתב 'תיבש עינו של אותו רשע'. ייבשו עיניה של אותה רשעה ושל כל שונאי ישראל. תימק לשונם בפיהם. איך הם לא מתביישים להשוות אותנו לגרועים שברוצחים".

הרב אליהו הוסיף כי "מטרתם היא לשבור את רוחנו, לגרום לנו לדיכאון ופחד ולגרום לכמה יהודים לחשוב שאנחנו גרועים מכולם. אבל האמת אינה כן, אנחנו עם קדוש 'אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו' - זו המציאות האמיתית. אנחנו לא חלק מהם, לא חלק מהרשעה של אירופה או של אשטון ואסד. הם כולם רצחנים שידיהם טובלות בדם ואנחנו עם צדיק. אל תתנו לאשטון לבלבל לכם את הראש".

בסיום דבריו התייחס הרב אליהו לשפע הגשם שירד במהלך החורף, "צריך לעשות מסיבת הודיה על כמויות הגשמים שירדו לנו. כמו שהרב אליהו זצ"ל היה רגיל לומר 'הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו' אם אדם מתחיל ב-'הודו לה' כי טוב', אז יהיה 'כי לעולם חסדו'".

בסוף דבריו בירך הרב את עם ישראל "יהי רצון שכמו שה' משפיע עלינו שפע גשמי, כך ישפיע עלינו שפע רוחני של טהרה, קדושה, שמחה, חירות, גאולה של משיח".