הפועלים: רווח של 2.74 מיליארד ש"ח

הרווח השנתי של בנק הפועלים לשנת 2011 הוא 2.74 מיליארד שקל, כך עולה מהדוחות הכספיים שפורסמו הבוקר (ה').

ניר הר זהב , ו' בניסן תשע"ב

בנק הפועלים פירסם את הדו"חות הכספיים לשנת 2011.

הרווח הנקי לשנת 2011 עלה ל-2.7 מיליארד שקל בהשוואה ל-2.2 מיליארד שקל בשנת 2010, עלייה בשיעור של 24.8%.

עלות שכרם של חמשת המנהלים הבכירים הסתכמה בשנת 2011 בכ-33 מיליון שקל. שיאן השכר בפועלים הוא יאיר סרוסי, יו"ר דירקטוריון הבנק, עם 9.3 מיליון שקל בשנת 2011. עלות שכרו של ציון קינן, מנכ"ל הבנק, הסתכמה בכ-9 מיליון שקל בעוד שעלות שכרו של משה אלוש, משנה למנכ"ל בנק הפועלים שווייץ, הסתכמה בכ-5.1 מיליון שקל. 

יו"ר דירקטוריון הבנק, יאיר סרוסי, אמר: "בשנת 2011 חזר בנק הפועלים להוביל את המערכת הבנקאית. התוצאות הכספיות המצוינות של בנק הפועלים מדברות בעד עצמן. אנו מתחילים לקטוף את את הפירות של האסטרטגיה הברורה שהצגנו לפני שלוש שנים".

מנכ"ל הבנק, ציון קינן, אמר: "תוצאות הבנק לשנת 2011 מעידות מעל הכל על חזרתו למובילות של המערכת הבנקאית הישראלית, בייחוד לאור העובדה שהן הושגו בצל אי הוודאות הכלכלית המתמשכת והטלטלות החוזרות ונישנות בשווקים הפיננסיים העולמיים. העלייה ברווח הנקי והתשואה הדו-ספרתית על ההון, לצד השיפור בהלימות ההון, משקפים היטב את עוצמת פעילות הליבה הבנקאית שלנו, ואת מחויבותנו להעניק לבעלי המניות של הבנק תשואה בת קיימא, תוך התחשבות בתיאבון הסיכון של הבנק ובמצב המאקרו-כלכלי במשק הישראלי ובכלכלה הגלובלית גם יחד".