להשקיע. פישר
להשקיע. פישר צילום: יותם פרום

בנק ישראל פרסם היום (א') את תוצאותיו הכספיות לשנת 2011 מהן עולה כי הבנק רשם הפסד של 3.4 מיליארד שקל.

עיקר ההפסד נבע מגידול בהוצאות הריבית שטיפסו מ-3.5 מיליארד שקל ב-2010 ל-6.2 מיליארד שקל ב-2011.דו"ח בנק ישראל מגלה עוד שהוצאות השכר והזכויות של עובדי בנק ישראל הסתכמו בשנת 2011 בכ-275 מיליוני שקל, לעומת כ-268 מיליונים בשנת 2010, עלייה של 2.6%.

הוצאות גמלת הפנסיה והפרישה הסתכמו בכ-341 מיליוני ש"ח, לעומת כ-182 מיליון שקל בשנת 2010. עיקר הגידול נבע מעדכון ההתחייבות האקטוארית לפנסיה ולתשלומי פרישה, שהגדיל את הערך הנוכחי של תשלומי הפנסיה העתידיים.