פישר בועדת הכספים. ארכיון
פישר בועדת הכספים. ארכיוןפלאש 90

ועדת הכספים אישרה היום (שני) הטבות במס ל- 27 עמותות הפועלות ללא מטרות רווח.

ההטבות ניתנו בהמשך להמלצת שר האוצר ומנהל רשות המיסים, לאחר שהגופים המוטבים עמדו בקריטריונים של סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, הקובע כי מוסד ציבורי יוכר לעניין תרומות לצורך פטור והקלות במיסוי. 

מנהל אגף א' עידוד השקעות הון ברשות המיסים, רו"ח אופיר כהן, הסביר לחברי הוועדה ש"כל הגופים נבדקו והומלצו הן ע"י שר האוצר והן ע"י מנהל רשות המיסים לאחר שעמדו בכל הקריטריונים". בין השאר אמר, "הגופים הנכללים ברשימה הגישו אישור לניהול תקין לשנת 2012". 

כהן הוסיף, כי "הדרישות מכל מוסד ציבורי המבקש הטבות: שיפעל שלא למטרות רווח, שיפעל למען מטרה ציבורית, בשקיפות, העסקת עובדים בהתאם לחוק, שכל הנכסים שברשותו ישמשו למען המטרות הציבוריות ועוד. בנוסף, אישור על ניהול תקין מרשם העמותות".

הגופים לגביהם אושרה ההטבה במס כוללים: מוסדות ציבור בתחומי החינוך, השכלה גבוהה, רווחה, תרבות ודת.