הרבנים עמאר ומצגר
הרבנים עמאר ומצגרפלאש 90

בית הדין הארצי לעבודה, פסק אמש (שלישי) כי רבני שכונות יפרשו בגיל הפנסיה ובניגוד למקובל כיום, לא יוכלו להמשיך בתפקידם לאחר גיל הפנסיה.

"גיל הפרישה המחייב לגבי רבני שכונות הוא גיל הפרישה הקבוע בחוק הגמלאות ובחוק גיל הפרישה (67)", פסק השופט שמואל צור. "מי מבין רבני השכונות שטרם הגיע לגיל 67 במועד מתן פסק הדין ויתרת השירות שלו עד גיל זה עולה על שישה חודשים, יפרוש בגיל 67. מי מבין רבני השכונות שהגיע לגיל 67 במועד מתן פסק דין זה או שיתרת השירות שלו עד גיל זה נמוכה משישה חודשים, יפרוש תוך 6 חודשים מיום מתן פסק הדין".

בעקבות ההחלטה מסרו מתנועת נאמני תורה ועבודה, "החלטת בית המשפט סותמת את הגולל על עיקר הממסד הרבני בישראל. יציאת כמות משמעותית של רבנים לפנסיה מבשרת את סיום זמנו של מבנה הרבנות הנוכחי במדינה. פסק הדין מהווה הזדמנות לבניה מחדש של תפקיד הרב בישראל, על יסודות אחרים לחלוטין".

בתנועה ציינו שועדת ליפשיץ חקרה את הנושא מטעמה, ודו"ח הועדה הציע רפורמה בתפקיד רבני השכונות. "יש לבער לחלוטין את המינויים הפוליטיים לתפקידי הרבנים, אשר החמיצו את תפקידם, ולהעביר את סמכות בחירת הרבנים לידי הקהילות עצמן. הצעת התנועה תשקם את מעמד הרבנות בישראל ותקרב את הציבור הרחב ליהדות".