ביקור כחלון בתעשיה אווירית
ביקור כחלון בתעשיה אווירית התעשייה האווירית

שר התקשורת משה כחלון ביקר ערב החג בחטיבת מערכות טילים וחלל בתע"א. בביקור נסקרו נושאי תעשיית החלל בארץ תוך התמקדות בלוויינות תקשורת.

יוסי וייס סמנכ"ל התע"א ומנהל חטיבת מערכות טילים וחלל הציג בפני השר את התשתיות הטכנולוגיות והאנושיות, את הניסיון שנצבר מפיתוח ושיגור מגוון לוויינים לאורך השנים ואת מעמדה של ישראל בתחום.

תעשיית החלל בישראל, המובלת ע"י התע"א, הינה תחום היי-טק ייחודי ומהווה כיום "קטר" טכנולוגי המקרין על תעשיות נוספות ומספק פרנסה לאלפי משפחות.

מלשכת כחלון נמסר כי השר התרשם עמוקות מההישגים המרשימים אליהם הגיעה התע"א בחלל. הוא צופה לדרישה הולכת וגוברת למשאבים של לוויני תקשורת הן בתחום הפרטי והן בתחום הממשלתי.

השר רואה בלווינות בכלל ובלוויות תקשורת בפרט נכס אסטרטגי למדינת ישראל והוא תומך בביסוס ופיתוח תעשיית לוויני תקשורת בארץ כחלק מתנופת תעשיית ההי-טק המקומית.

השר כחלון הדגיש כי "על הממשלה לתמוך בתעשיית החלל על מנת לאפשר לתעשייה הישראלית להתחרות בשוק הבינלאומי מול יצרנים גדולים הזוכים לתמיכה ממשלתית משמעותית בפיתוח מוצרים חדשים ובהעדפה בשווקים המקומיים. לוויין "כחול-לבן" הוא גאווה ישראלית, וצורך אסטרטגי של ישראל, והפסקת פרויקט חשוב שכזה תהיה בכייה לדורות".