נמשיך לפגוע. ברק
נמשיך לפגוע. ברקפלאש 90

שר הביטחון אהוד ברק מתנגד להצעתו של שר המשפטים יעקב נאמן לפיה הכנסת תוכל לחוקק מחדש ברוב של 65 חברי כנסת חוק שנפסל על ידי בית המשפט העליון.

ברק אומר כי מדובר בחוק עוקף בג"ץ שאיננו הפתרון הנכון למחלוקת שעל הפרק. השר ברק מסתייג מהיוזמה וקובע כי יש לקיים הידברות פתוחה בין הממשלה לרשויות המשפט כדי להגיע לדרכי פעולה מוסכמות שיבטיחו את יכולת התפקוד של הממשלה והכנסת, לצד הבטחת עצמאות בית המשפט ועליונות שלטון החוק בכל מצב.

ח"כ שלמה מולה (קדימה) תוקף את הצעתו של שר המשפטים לפיה הכנסת תוכל לחוקק חוק שפסל בג"ץ. "שר המשפטים, כדרכו, שולף מהמותן הצעות חוק פופוליסטיות שכל מטרתן היא למצוא חן בעיני רה"מ והקואליציה הימנית, שמנסה לפגוע בשלטון החוק ללא הפסק. זו החלטה נלוזה ואנטי דמוקרטית שמנוגדת לדעתם של חברי הועדה שדנו בה וללא התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס. לא ניתן יד לדבר".

ח"כ יוחנן פלסנר (קדימה) חבר ועדת החוקה גינה בחריפות את הצעתו של שר המשפטים לחוקק חוק שיאפשר לבטל החלטות של בג"ץ.

"דווקא בעת שאנו חוגגים את חג החירות, שר המשפטים מקדם חוק שיאפשר פגיעה קשה בחירויות הפרט בישראל", אמר פלסנר. "על פי חוק נאמן, רוב קולות בכנסת יוכל לדרוס זכויות של אזרחים ומיעוטים ויכולת ההתערבות של בג"צ תנוטרל בפועל. בנוסף, החוק בולם כל אפשרות ריאלית לכינונה של חוקה בישראל שתעגן את זכויות הפרט ואת אופיה היהודי- דמוקרטי של המדינה".

פלסנר הוסיף "קדימה תציג אלטרנטיבה ברורה להצעות החשוכות שמועלות מדי חודש ע"י ממשלת נתניהו ותכליתה כינון חוקה בהסכמה ועיגון סמכותו של בג"צ כמגן הדוקרטיה וזכויות המיעוטים".

בפורום המשפטי למען ארץ ישראל תומכים מנגד בחוק אך מציעים להחמיר את הוראותיו. נחי אייל. מנכל הפורום אומר כי רק יש לתקנו כך שרק הרכב  של כלל השופטים בבית המשפט יוכל לפסול חוק שקבע המחוקק וגם זה חייב להיות כשהיד הכותבת את פסק הדין רועדת.

אייל מוסיף כי העובדה שבג"צ נטל לעצמו במחטף את היכולת לבטל חוקים של הכנסת ללא מענה של הריבון -  נבחרי הציבור, היא תעודת עניות למדינה ולדמוקרטיה הישראלית והגיע הזמן לתקן את העיוות, כלשונו.