גמזו. התנצל
גמזו. התנצלפלאש 90

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה היום בנושא עלויות קבורת האברים שנותרו במכון לרפואה משפטית באבו-כביר ובנוהל שקבע משרד הבריאות  להליך הקבורה.

הועדה ממשיכה לעקוב ולפקח אחר המבצע שמנהל משרד הבריאות להבאתם לקבורה של אברים ורקמות של כ- 8,200 נפטרים שנותחו במהלך ה- 10 שנים האחרונות במכון לרפואה משפטית.

ח"כ רחל אדטו אמרה כי לא יהיה נכון להטיל את עלויות הקבורה על משפחות הנפטרים. "מן הראוי לחלק את העלויות בין משרדי הממשלה הרלוונטיים המטפלים בנושא" אמרה אדטו.

ח"כ אורי מקלב הלין על הנוהל החדש אשר לדבריו, מנציח את המצב הקיים לפיו המכון ימשיך לשמור רקמות נפטרים, נוהל המנוגד להלכה. "חברה קדישא מבקשת סליחה מכל נפטר ומקיימת יום צום אחת לשנה, שמא פגעו בכבוד המת. היכן בקשת המחילה של מרד הבריאות?" שאל מקלב.

מנכ"ל משרד הבריאות ד"ר רוני גמזו אמר "החל מתאריך 20 במאי נתחיל לקבור את הרקמות של נפטרים שקרוביהם ביקשו לקוברם בקבורה משותפת".

לדבריו, משפחות בודדות פנו למוקד שהוקם במשרדו וביקשו לקבור את האברים בקבר הנפטר. נוכח לחצם של חברי הכנסת, הודיע ד"ר גמזו, כי משרדו ישקול מחדש את נושא עלויות קבורת הרקמות והאברים הנמצאים במכון.

עו"ד מאיר ברודר ממשרד הבריאות אמר "עקב מורכבות הנושא מבחינה אמוציונאלית ופסיכולוגית, הנוהל נקבע בהתייעצות עם פסיכולוגיים ועובדים סוציאליים שהמליצו לא לבצע פנייה ישירה למשפחות אלא להסתפק בפרסום בעיתונות".

יו"ר הועדה ח"כ דוד רותם אמר "אם המשפחות ידעו שהם לא יישאו בהוצאות הקבורה, משפחות נוספות יבקשו לקבור את האברים בקבר הנפטר".

רותם ביקש ממשרד הבריאות לקבל תוך שבוע ימים את תשובתם בנושא עלויות הקבורה ובבקשת חברי הכנסת לבצע פנייה ישירה למשפחות הנפטרים ולא להסתפק בפרסום מודעות.