לשכת תעסוקה
לשכת תעסוקה פלאש 90

לאחר קבלת נתוני האבטלה של הלמ"ס תומכים גם דיווחי החברות התעשייתיות בהחמרה במצב המשק: מניתוח ראשוני של סקר הציפיות בתעשייה, בקרב כ- 140 חברות תעשייתיות, שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים עולה כי ברבע הראשון של 2012 העמיקה הנסיגה במכירות התעשייה לשוק המקומי: 38% מהתעשיינים רשמו ירידה, לעומת 24% בלבד שדיווחו על עלייה.

יש לציין כי דיווחי התעשיינים בסקר הציפיות בתעשייה צפו גם את משבר 2008-2009 עוד בטרם דיווחו על כך נתוני הלמ"ס. הנסיגה במכירות המקומיות, עליה מדווחים התעשיינים, חדה בעוצמתה בהשוואה לערב המשבר הכלכלי הקודם: אז נרשם מאזן נטו שלילי של 7.5% בהשוואה למאזן נטו שלילי של 9% כעת.

לרבע השני של 2012 כמעט צופים התעשיינים נסיגה עד קיפאון במכירות בשוק המקומי: הציפיות משקפות מאזן נטו שלילי של 1%.

בכל הקשור לנתוני היצוא, ברבע הראשון של 2012 העמיקה הנסיגה במשלוחי היצוא: מאזן נטו שלילי של 7%, בהמשך למאזן שלילי של 5% ברבע האחרון אשתקד. כך, 35% מהיצואנים דיווחו על צמצום משלוחי היצוא בתחילת 2012, קרוב למחציתם דיווחו על ירידה ניכרת, אל מול 33% שדיווחו על גידול (מרביתם גידול קל בלבד).

בנוסף, העמיקה עד מאוד בתחילת השנה השחיקה ברווחיות היצוא: 43% מהיצואנים רשמו ירידה ברווחיות, אל מול 14% בלבד שרשמו שיפור, מרביתם שיפור קל. כך, נרשם מאזן נטו שלילי של 20% ברבע הראשון של 2012, בהמשך למאזן שלילי של 12% ברבע האחרון אשתקד.

צביקה אורן, נשיא התאחדות התעשיינים אומר היום בתגובה לנתוני סקר הציפיות והעלייה בשיעור האבטלה, "אנו מצטערים לגלות שתחזיותינו מתגשמות מהר מהצפוי ושיעורי האבטלה גדלים. התעשייה הישראלית לא תוכל לייצר מקומות תעסוקה במציאות הכלכלית שנוצרה: משבר כלכלי עולמי אשר גורם לירידות ברווחיות היצוא ובביקושים, מחאה חברתית אשר מגבילה יכולת לעדכן מחירים ומנגד, הממשלה מייקרת את מחירי התשומות כמו האנרגיה והמים ועומדת בפני אישורי ייקור ארנונה והעלאות מיסים נוספות. זו משוואה עם תוצאה ברורה: פגיעה משמעותית ומיידית ביכולת התעשייה ומעגלי המסחר והשירותים הסובבים אותה לקלוט עובדים. לצערי הממשלה אינה מגיבה בזריזות לאיומים הכלכליים ולא מוציאה לשטח את הכלים עליה הכריזה כמו הקרן לעידוד השיווק לחו"ל או הקרן לתמיכה בעסקים במצוקה".

לאחרונה, ממשיכים להתרבות הגורמים המהווים מכשול מהותי לצמיחת היצוא. בראש הרשימה דורגו גם הפעם ארבעה גורמים: גורם הזמנות היצוא עם ציון ממוצע של 3.6, לצד גורמי קשיי החדירה והשיווק לשווקים חדשים (3.5), המחירים הבינלאומיים (3.4) וגורם הרווחיות (ציון ממוצע 3.3).

במקום השני דירגו היצואנים את קשיי השיווק בשוק קיים (3.1) ובמקום השלישי דורג גורם היעדר תמיכה ממשלתית לעידוד היצוא (2.6).

לרבע השני של השנה צופים היצואנים גידול קל במשלוחי היצוא, לאחר שלושה רבעונים רצופים של נסיגה: צפוי מאזן נטו חיובי של 3%, כאשר 30% מהיצואנים צופים גידול, מרביתם גידול קל, אל מול 23% הצופים קיטון.

להערכת היצואנים, ברבע השני של 2012 תימשך הירידה במחירי היצוא במונחי מט"ח, תוך התמתנות עוצמת הירידה (צפוי מאזן נטו שלילי של 8%). הדבר ממשיך לשקף את קשיי היצואנים בהתמודדות מול התחרות בשוקי העולם, לרבות קושי רב להעלות את מחירי תפוקתם במונחי מט"ח.

הגידול המחודש הצפוי בסך היצוא משקף צפי להאצה בקצב גידול משלוחי היצוא בענפי האלקטרוניקה, הכימיה והמזון, לצד צפי לגידול מחודש ביצוא ענף הגומי והפלסטיק. 

מנגד, נסיגה נוספת צפויה ביצוא ענף המתכת והחשמל, תוך התמתנות עוצמת הנסיגה, לצד נסיגה מחודשת ביצוא הטקסטיל וההלבשה.

עוד עולה מסקר הציפיות בתעשייה כי ברבע הראשון של 2012 חלה ירידה נוספת במצבת העובדים בתעשייה: 21% מהתעשיינים דיווחו על פיטורי עובדים, אל מול 19% שרשמו עלייה במצבת העובדים, מרביתם עלייה קלה. כך, נרשם מאזן נטו שלילי של 2%, בהמשך למאזן שלילי של 4% ברבע האחרון אשתקד ולאחר שמונה רבעונים רצופים של קליטת עובדים לתעשייה (מאזן נטו חיובי ממוצע של 6% לרבעון).

לרבע השני של השנה צופים התעשיינים יציבות קיפאון בקליטת עובדים: 20% מהתעשיינים צופים ירידה במצבת העובדים, ואחוז דומה צופה גידול (21%). כך, צפוי מאזן נטו אפס, המשקף קיפאון במצבת העובדים בתעשייה ברבע השני של 2012.

ברבע הראשון של 2012  דיווחו כ- 50% מהתעשיינים על קושי בקבלת אשראי חדש, בדומה ל- 51% שדיווחו כך בשלושת הסקרים הקודמים, שהתייחסו לשלושת הרבעונים האחרונים של 2011.

אחוז דומה ( 48% מהתעשיינים) דיווחו על קושי בשמירה  על מסגרת האשראי הקיימת,  זאת בדומה לשני הסקרים הקודמים, שהתייחסו למחצית השנייה של 2011.