גדעון סער
גדעון סערצילום: פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה אחר הצהריים (שלישי) בקריאה ראשונה את הצעת החוק של שר החינוך להרחבת תוכנית השאלת ספרי לימוד. בכוונת שר החינוך להשלים במהירות את חקיקת החוק.

על פי הצעת החוק יחויבו  כל בתי הספר לקיים הליך הצבעה בדבר יישום התכנית להשאלת ספרי לימוד.

הצעת חוק זו היא בהמשך להכרזת שר החינוך על הפעלת תכנית להשאלת ספרי לימוד בכל הארץ בבתי הספר שירצו לקחת בה חלק. במרכז התכנית הקלה משמעותית בנטל הכלכלי המושת על ההורים- חיסכון של מאות שקלים לכל תלמיד מדי שנה; סדר וארגון של רכישת הספרים לפני תחילת שנת הלימודים; שיפור משמעותי של הליך הבקרה ואכיפת הנחיות משרד החינוך לשימוש בספרי לימוד מאושרים והקניית ערך חינוכי וחברתי בקרב התלמידים- שוויון בין התלמידים וחינוך התלמידים ליחס של כבוד לספר ופיתוח תחושת האחריות האישית. בהתאם לכך הפיץ משרד החינוך חוזר מנכ"ל מיוחד לבתי הספר ולמנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות המפרט את התהליך על כל היבטיו.

בהתאם לחוק השאלת ספרי לימוד יש לקיים הצבעה בקרב ההורים בבית הספר על החלת התכנית להשאלת ספרי לימוד. על פי תיקון  קודם שביצע שר החינוך במהלך הקדנציה הנוכחית נדרש רוב של 60% (במקום 90% שהיה נדרש בעבר) מההורים בבית הספר במטרה להחיל את התכנית.

היום אושר בקריאה ראשונה תיקון חקיקה נוסף של שר החינוך בנושא, לפיו יחויבו בתי הספר לקיים הליך של הצבעה. עוד על פי התיקון, גם בבית הספר בהם התקיימה הצבעה בעבר ובית הספר לא השתלב בתכנית יש לקיים הצבעה נוספת ולאפשר להורים ולהחליט, האם להצטרף  לתכנית.

שר החינוך, גדעון סער: "חשוב לקדם את המהלך שיכול לחסוך לכל משפחה מאות שקלים בשנה ואם יש לה מספר ילדים במערכת החינוך – אלפי שקלים בשנה".