נגד אפלייה. אברהם מיכאלי
נגד אפלייה. אברהם מיכאליפלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק התכנון והבניה של ח"כ אברהם מיכאלי (ש"ס) וקבוצת ח"כים המבקשים לתקן את חוק התכנון והבניה, כך ששינוי ייעוד, מתן היתר לשימוש חורג או הריסה של מבנה המשמש לצרכי דת, יותנו באישורם של שר הפנים והשר לשירותי דת.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "אנו עדים למקרים רבים בהם מבנים ששימשו לצרכי דת במשך שנים רבות, כבתי כנסת, בתי מדרש, מקוואות או מסגדים וכנסיות, מקבלים צווי הריסה או שינוי ייעוד המבנה והסבת השימוש בו למטרה הפוכה לגמרי מייעודו המקורי, אף אם יש בה כדי חילול קדושתו, או פגיעה ברגשות של ציבור מסוים. לעיתים הריסת המבנה או שינוי ייעודו עלולים אף לגרום תסיסה על רקע דתי או לאומי ופגיעה במרקם היחסים בין מגזרים שונים".

מגישי הצעת החוק מציינים כי "על פי הלכה היהודית, ישנה בעיה קשה לשנות את ייעודו של מבנה ששימש לדברים שבקדושה ולעשות בו שימוש של חול, לא כל שכן כשמדובר בהריסת המבנה".

לנוכח אלה מוצע להתנות את הריסת המבנה, השימוש החורג או שינוי ייעודו באישורם של שר הפנים והשר לשירותי דת שישקלו את השיקולים הנדרשים על מנת לבצע שינוי במבנים כגון אלו".

49 ח"כים תמכו בהצעה ו-13 התנגדו לה. ח"כ אחד נכח ולא השתתף בהצבעה. ההצעה תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה, להכנתה לקריאה ראשונה.