ישתלבו באקדמיה? תלמידי תיכון
ישתלבו באקדמיה? תלמידי תיכוןפלאש 90

שר החינוך, גדעון סער,  הודיע היום , ה', בכנס של ההשכלה הגבוהה,  כי משרד החינוך משיק תכנית חדשה ומהפכנית, "אקדמיה בתיכון",  לעידוד המצוינות במערכת החינוך.

התכנית מעניקה לתלמידים את האפשרות ללמוד יותר, להשיג יותר ולזכות בקרדיטציה אקדמית לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה במגוון תחומי דעת כבר בזמן לימודיהם בתיכון. הקרדיטציה האקדמית תהווה חלופה לציון בחינת הבגרות.

התכנית "אקדמיה בתיכון" תחל לפעול החל משנת הלימודים הבאה, תשע"ג, בקרב תלמידי כיתות י', יא' ו- יב'. התכנית תיתן אפשרות לתלמידים מוכשרים, בעלי יכולות גבוהות, בעלי עניין ויכולת ללמוד לימודים אקדמיים,  ללמוד במסגרת הבית ספרית ובמקביל להתחיל את המסלול האקדמי.

משרד החינוך נערך להשתלבות של כ- 1,000 תלמידים בתכנית בשנת הלימודים הבאה.

הלימודים במסגרת התכנית ייעשו באמצעות מנחים של האוניברסיטה הפתוחה או בהנחיה מקוונת במגוון תחומי דעת ויזכו את התלמידים בקרדיטציה אקדמית לתואר ראשון. תלמיד אשר יצבור מחצית מהניקוד לקבלת תואר ראשון, יוכל לקבל דחיית שירות לשנה אחת, לצורך השלמת התואר.

לדברי שר החינוך, גדעון סער, "חשוב שמערכת החינוך תפעל למתן מענים למצוינות. התכנית תפתח את שערי האקדמיה לתלמידים מוכשרים בעלי יכולות גבוהות, בעיקר מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ותסייע להם למצות את הפוטנציאל שלהם כבר בזמן לימודיהם בתיכון. כמו כן מהלך זה יחזק את החינוך הציבורי ויפתח מסלולי לימודים אקדמיים מתקדמים לתלמידים מצטיינים".

על פי התכנית ציון הקורס האקדמי יהוה חלופה לציון בחינת הבגרות- ציון הקורס של התלמיד יהווה 100% של ציון הבגרות של התלמיד בתחום הדעת.

הקורסים יפתחו במקצועות: אזרחות – (2 יח"ל), עולם הערבים והאסלאם – (5 יח"ל), ספרות – (5 יח"ל), מדעי המחשב – (5 יח"ל), מדעי החברה – פסיכולוגיה, מדעי המדינה, סוציולוגיה וכלכלה (5 יח"ל) וגיאוגרפיה (5 יח"ל).

בכוונת המשרד להרחיב את התוכנית במהלך השנים הבאות ולהחילה על כל מקצועות הבגרות.

כמו-כן, יכללו מקצועות נוספים בהם המרת הציונים לבגרות תהיה חלקית (ציון הבגרות יכלול את הציון האקדמי ואת ציון מבחן הבגרות):  מתמטיקה (2 יח"ל  מתוך 5 יח"ל), כימיה (2 יח"ל מתוך 5 יח"ל), פיסיקה (4 יח"ל מתוך 5 יח"ל), ביולוגיה (4 יח"ל מתוך 5 יח"ל), תקשורת (3 יח"ל מתוך 5 יח"ל), תיאטרון, קולנוע (3 יח"ל מתוך 5 יח"ל), ואומנות (3 יח"ל מתוך 5 יח"ל).

בכל בית ספר יבחרו התלמידים את תחומי הדעת בהם ירצו להתמחות ובכל בית ספר שתתגבש קבוצה של לפחות 15 תלמידים תתאפשר הנחייה של מנחה האוניברסיטה הפתוחה בבית הספר. לכל התלמידים תהיה אפשרות להשתתף בקבוצות הנחייה וירטואליות. הקבוצות יוכלו להיות רב גילאיות.

תלמידים אשר יבחרו להשתלב בלמידה אקדמית יחוייבו בקורס ראשוני - כתיבה אקדמית (במקצועות: ספרות, אזרחות, ביולוגיה, כימיה, אומנות, תיאטרון, תקשורת, מדעי החברה וגיאוגרפיה) וכן בקורס "אשנב במתמטיקה" (מקצועות: מתמטיקה, פיסיקה ומדעי המחשב). במסגרת הקורסים יוקנו לתלמידים מיומנויות בקריאה ובכתיבת עבודות אקדמיות, לצורך התמודדות עם טקסטים, חומר מדעי אקדמי וכן הכנה לקראת לימודי מתמטיקה.  

בית הספר ימנה רכז לתכנית שיזכה לשעות תגמול. הרכז יתווך בין התלמידים לבין האקדמיה וכן ילווה את התלמידים בעת לימודיהם האקדמיים.

לתלמידים שיחליטו לפרוש מהתכנית, תבנה "רשת ביטחון" בית ספרית, אשר תאפשר להם להשלים את חומר הלימודים שהחסירו על מנת לגשת באופן מיטבי לבחינות הבגרות. השלמת החומר לתלמיד תעשה באמצעות שעות פרטניות, בבתי ספר הנמצאים ברפורמת "עוז לתמורה" ובאמצעות תוספת שעות ייחודיות בבתי ספר שלא הצטרפו, עדיין, לרפורמה.

יצויין, כי כיום משרד החינוך מפעיל תוכנית  ללימודים אקדמיים לצורך קרדיטציה לתואר ראשון עבור תלמידים מחוננים בלבד. כיום לומדים כ300 תלמידים מחוננים במסלולים אקדמיים שונים. עד כה לא היתה המרה של ציוני הקורס האקדמי לציוני בגרות.

העלות לקורס אקדמי תהיה בהיקף של 1,550 ₪ (לעומת עלות קורס לסטודנט באקדמיה שעלות הקורס עבורו היא כ- 2,100 ₪). המשרד יעניק מלגות לתלמידים על בסיס סוציו אקונומי וכן מלגות הצטיינות.

התוכנית גובשה בשיתוף משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה והאוניברסיטה הפתוחה.