כינורות סרוגים...
כינורות סרוגים...פלאש 90

האזנה למוזיקה אסורה באסלאם, ואת הסיבות לאיסור זה באר לא מכבר דר' ח'ליל טבטבאי (Dr Khalil Tabatabai), נשיא מוסד האימאם חוסיין במונטריאול. בהרצאה שעסקה בנושא אמר טבטבאי, כי אללה אסר על בני האדם להאזין למוזיקה משום הסכנות הכרוכות בה לבריאות הגוף והנפש של האדם.

טבטבאי שלל את הטענות, לפיהן בכוחה של המוזיקה לרפא מחלות, ולדבריו אין ספרות רפואית המוכיחה זאת. לדבריו, המוזיקה היא גורם גירוי בעל עוצמה אדירה על האדם, היא מפרה את האיזון הטבעי של הגוף והנפש וגורמת למחלות קשות ולהפרעות נפשיות. האדם המאזין למוזיקה, אמר טבטבאי, אינו יכול להתנתק ממנה וגם לאחר שהיא מפסיקה הגוף והנפש שלו ממשיכים להיות בפעילות כתוצאה מהמוזיקה, וזאת, בשונה לדוגמה מאדם המבצע פעילות גופנית מאומצת, אשר יכול בגמר הפעילות לנוח ולהתנתק מהשפעתה על גופו.

עוד טוען טבטבאי, כי בשל היותה בעלת כוח גירוי כה גדול האדם המאזין לה הופך להיות נתון להשפעתה החיצונית על הגוף המשתלטת למעשה על המוח. בהקשר זה הוא מביא מספר דוגמאות לסכנה העצומה שבהאזנה למוזיקה. אדם חולה שאסור לו לבצע פעילות גופנית מאומצת עלול להיפגע מהאזנה למוזיקה, שכן הוא עלול לאבד שליטה והדבר יסכן את חייו בשל ההשפעה של המוזיקה על הלב ומערכת העצבים. גם לאנשים הנמצאים בדיכאון אסור להאזין למוזיקה, שכן מחקרים (כך לפי טבטבאי) הראו, שמוזיקה גורמת לדיכאון והסיכון להתאבדות גדל.

על הסכנות הבריאותיות שבמוזיקה מרחיב טבטבאי את היריעה בהתייחסו למחלת הסרטן על סוגיה השונים, וטוען כי למיטב הבנתו המוזיקה משפיעה באופן ישיר על התאים, התפתחותם וחלוקתם, מכאן שהיא עלולה לגרום לסרטן אצל בני אדם. להוכחת טענתו מציין טבטבאי, כי מחקרים (כך לפי דבריו) לימדו שהשמעת מוזיקה בחוות חקלאיות הביאו לעלייה של 60 אחוזים בהיקף התפוקה של הצמחים, ואף לעלייה בתנובת החלב של פרות. על בסיס זה הוא מסיק, כי השפעה דומה קיימת גם על התאים של בני האדם, וכאשר הגידול של התאים יוצא מכלל שליטה בגלל האזנה למוזיקה מתפתחת מחלת הסרטן בגוף.

הסיכון בהאזנה למוזיקה מצוי, לדברי טבטבאי, באיבוד השליטה בגוף וגם בהתנהגות של האדם, והדבר בא לידי ביטוי בעלייה באלימות, במיניות מוחצנת ובניסיונות התאבדות. באסלאם, הוא מציין, האדם צריך להיות במצב ניטרלי וללא כל השפעה של המוזיקה על גופו ונפשו.

על מנת לבאר את דבריו אמר טבטבאי, כי לכל דבר ביקום תדר משלו ולעיתים תדרים אלה מתנגשים זה בזה עד כדי גרימת אסון, ולדוגמה – כלב שהלך על גשר בארה"ב גרם על פי החוק הפיזיקלי לקריסת הגשר בגלל התנגשות התדרים של צעדת הכלב והגשר. (הערה: טבטבאי מתייחס לגשר מצר טקומה מדרום לסיאטל שקרס ב-1940 בגלל סופה עזה. עוברי אורח ניסו ללא הצלחה להציל כלב שהיה במכונית תקועה על הגשר.
 
בדומה לסיפור הכלב והגשר, טוען טבטבאי, כך השפעת צלילי המוזיקה על גוף האדם. לצלילי המוזיקה קצב שונה מזה של התאים בגוף, ולפיכך אלה עלולים להיות מושפעים באופן בלתי נשלט על ייצור תאים והורמונים, ותיתכן השפעה על המוח ועל ומערכת העצבים וגרימה בסופו של דבר לסרטן, ומסיבה זו אסר אללה על המוזיקה.