מתאושש. יהלום.
מתאושש. יהלום.פלאש 90

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שתחייב את סוחרי היהלומים ואבני חן בחובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

בהתאם לסטנדרט הבינלאומי אשר נקבע ע"י כח המשימה הבינ"ל של המדינות המתועשות ה -FATF  המדינה מחוייבת לתקן את החוק. כך שסוחרי היהלומים ואבני חן, יחויבו ברישום ודיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, על עסקאות באבני חן שבוצעו במזומן בשווי של מעל  50 אלף ש"ח. וכן בעסקאות חשודות אף בסכומים שנמוכים מ-50 אלף ש"ח. 

עפ"י החוק הקיים, אין חובת דיווח כל שהיא, על עסקאות בענף היהלומים.  משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, אשר יהיה ממונה על יישום החוק, יקים ועדה להטלת עיצומים כספיים על סוחרים אשר יפרו את חובת הדיווח כאמור בחוק ובתקנות שיותקנו ליישום וביצוע החוק. 

אמש, לאחר חצות, אושרה הצעת החוק במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית.