הצדעה לווטרנים בועדת החינוך של הכנסת

אורחים בועדת החינוך של הכנסת: נציגי הוטרנים, הלוחמים היהודים שלחמו בצבא האדום במלחמת העולם, לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ז באייר תשע"ב

הצדעה לווטרנים בועדת החינוך של הכנסת -ערוץ 7
צעדת הווטרנים
אתר עיריית ירושלים

ביום הניצחון על גרמניה הנאצית בוועדת החינוך של הכנסת ציינו הבוקר את יום הניצחון על גרמניה הנאצית בהשתתפות וטרנים עטורי מדליות.

הווטרנים, הלוחמים היהודים שלחמו בצבא האדום במלחמת העולם השנייה, הגיעו הבוקר לוועדת החינוך של הכנסת לדיון בנושא התייחסות מערכת החינוך ליום הניצחון על גרמניה הנאצית.

יו"ר ועדת החינוך, ח"כ אלכס מילר (ישראל ביתנו) בירך את הווטרנים ביום חגם ואמר כי יש לתת ביטוי נרחב יותר במערכת החינוך לחלקם של היהודים שלחמו במלחמת העולם השנייה במסגרת הצבא האדום. "הניצחון על גרמניה הנאצית הוא אחד הניצחונות החשובים ביותר שידעה ההיסטוריה. חלקם של היהודים בניצחון זה משמעותי ומהווה מקור גאווה והשראה לדרך בה עלינו לפעול בכל עת – דרך נחישות וגבורה". הוא קרא למשרד החינוך לפעול להרחבת תוכניות הלימודים בנושא ולהכנסת מפגשים של וטרנים עם תלמידי בתי הספר.

מילר הוסיף כי יפנה לטלוויזיה החינוכית על מנת שתפיק סדרה בנושא שתהווה תוספת לתוכנית הנלמדת בכיתות יא'. עוד ציין כי יש להכניס את ה-9 במאי ליומני התלמידים על מנת להגביר את מודעותם לתאריך ההיסטורי החשוב.

אורנה כץ אתר, מפמ"ר היסטוריה במשרד החינוך, אמרה כי בתוכנית הלימודים מוקדש פרק לחלקו של הצבא האדום ומודגש חלקם של הלוחמים היהודים.

ח"כ ליה שם טוב (ישראל ביתנו): "הווטרנים נלחמו במלחמת העולם השנייה במסגרת בעלות הברית ובברית המועצות השנייה לאחר המלחמה. כאן בארץ הם המשיכו להילחם על הזכויות שלהם. לאחר 70 שנים של לחימה הגיע הזמן שניתן להם כל מה שמגיע להם".

יוסף זלדיס, יו"ר ארגון הווטרנים, אמר כי יש לחדד את המסר המועבר לתלמידים בנוגע לחלקם של יהודי רוסיה בניצחון על גרמניה הנאצית. "כל מי שיצא ממערכת החינוך חייב לדעת את האמת על מה שקרה במלחמת העולם השנייה. חצי מיליון יהודים לחמו בצבא האדום וכ-250,000 מתוכם נהרגו במלחמת העולם השנייה".