שטרות כסף
שטרות כסףצילום: פלאש 90

על פי סקר שנערך בקרב 175 חברות תעשייה: 63% מהחברות מדווחות על קושי בשמירה על מסגרת האשראי הקיימת לפעילותן השוטפת.

כשני שלישים מהחברות בסקר דיווחו כי הן זקוקות בדחיפות לאשראי נוסף להמשך פעילותן התקינה. 86% מהחברות בסקר נאלצו לצמצם בהוצאות כתגובה למצוקת האשראי.

הסקר נערך על ידי אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים, בתגובה להתגברות הפניות של תעשיינים בנוגע למצוקת האשראי. מהתאחדות התעשיינים נמסר כי סקר דומה נערך בשיא המשבר הכלכלי של 2008-2009 וחלק מהממצאים מעלים תמונה מדאיגה כי מצוקת האשראי אף חריפה יותר.

בתגובה לממצאים החריפים אמר היום צביקה אורן, נשיא התאחדות התעשיינים, כי "מדובר בבעיה שעלולה לפגוע משמעותית ביכולתה של התעשייה להתפתח ולקלוט עובדים. אנו עומדים אל מול איומים יוצאי דופן וחשש ליציבותן של מדינות. בתקופה כזו על המדינה לספק כרית אשראי מספקת  שתאפשר לחברות תעשייתיות לשמור ולהגדיל את הפעילות הקיימת. מחסום האשראי לא צריך לעמוד בפני שני שליש מהתעשייה, אשר מאופיינת ביציבות, סולידיות וצמיחה עקבית. אני מציע למקבלי ההחלטות ללמוד היטב את האתגרים שמציף הסקר הזה ולהתמודד איתן".

עוד נמסר מהתאחדות התעשיינים כי ההתאחדות נמצאת במו"מ מתקדם עם בנקים גדולים במטרה להקים קרנות הלוואות בערבות של ההתאחדות לחברי התאחדות התעשיינים. קרן זו תספק הלוואות לתקופה של עד 7 שנים בתנאים עדיפים.

מממצאי הסקר מעלים כי 63% מחברות התעשייה שהשתתפו בסקר מדווחות על קושי בשמירה על מסגרת האשראי הקיימת לפעילותן השוטפת. קרוב למחצית מהן (29% מהחברות בסקר) אף מדווחות על קושי ניכר. יצוין כי היקף האשראי הקיים כיום עומד בממוצע על קרוב לחודשיים וחצי מחזור.

בנוסף, מדווחות חלק ניכר מהחברות בסקר על החמרת תנאי האשראי מצד הבנקים: 72% מדווחות על העלאת ריבית החובה/עמלת הקצאת אשראי על מסגרת האשראי הנוכחית שלהם, זאת על אף מגמת הורדת הריבית הבסיסית של בנק ישראל שהחלה בשלהי 2011.

במקביל, יותר ממחצית מהחברות (58% מהן) ציינו כי הן נדרשות להציג ביטחונות נוספים למסגרת האשראי על ידי הבנקים.

עוד עולה מהסקר כי 69% מחברות התעשייה התבקשו על ידי ספקיהן להקטין את ימי האשראי הניתנים בהסכמה. שיעור דומה של חברות ציינו כי הן פנו ללקוחותיהן בבקשה להקדים את התשלומים, דהיינו, להקטין את ימי האשראי.

כמו כן, מדווחות חברות התעשייה על קושי ניכר בגביית חובות: 81% נתקלו בקושי בגביית חובות מלקוחותיהן ו- 56% אף דיווחו על לקוחות שנכנסו לחדלות פירעון.

לצד הקושי בשמירה על מסגרת האשראי הקיימת, מדווחות כשני שלישים מהחברות בסקר כי הן זקוקות בדחיפות לאשראי חדש/נוסף להמשך פעילותן התקינה.

38% מחברות אלו מציינות כי הן זקוקות בדחיפות לאשראי נוסף בהיקף של כחודש מחזור. 26% נוספים זקוקים לאשראי בהיקף של כשבועיים מחזור, 19%  - חודשיים מחזור ו- 17%  בהיקף העולה על חודשיים מחזור. כך, בממוצע, עומד היקף האשראי הנוסף הנדרש על כחודש וחצי מחזור.

היקף האשראי הנדרש עומד בממוצע על כ- 30% מהיקף האשראי הקיים כיום. מרבית החברות בסקר (58% מהן) מדווחות כי האשראי הנוסף ישמש לצרכי הון חוזר. 32% מדווחות כי האשראי ישמש לצרכי השקעות במכונות, ציוד ומבנים, 24% לצרכי שיווק ומכירות ו- 16% לצרכי מחקר ופיתוח.

למרות הצורך הדחוף באשראי נוסף, הרי שמרבית החברות מדווחות על קושי בקבלת אשראי חדש: 67% נתקלו בקושי בקבלת אשראי חדש\נוסף לפעילותן השוטפת ו- 63% נתקלו בקושי בקבלת אשראי למימון השקעות חדשות. שליש מהן אף מדווחות על קושי רב ביותר.

בתגובה למצוקת האשראי, מצמצמות מרבית חברות התעשייה בהוצאותיהן ונעזרות בדרכי מימון חלופיות לאשראי הבנקאין:

צמצום הוצאות: מרבית החברות בסקר (86% מהן) נאלצו לצמצם בהוצאות שונות (למעט שכר) ובמלאים, 72% מהחברות צמצמו שעות נוספות ומשמרות, למעלה מ- 50% צמצמו בהוצאות השכר (חלק גדול מהן צמצמו שכר לדרג הניהולי בלבד), ו- 49% אף נאלצו לפטר עובדים.

מימון חלופי: 44% מהחברות שהשתתפו בסקר נאלצו להביא הון מהבית, 40% פנו למימון חוץ בנקאי, 25% מהחברות נאלצו לממש נכסים ריאליים להשגת נזילות, ו- 20% אף מדווחים על הכנסת שותף נוסף. בנוסף, דיווחו 75% מהחברות כי הן נאלצו לצמצם השקעות כתגובה לקשיי האשראי.

להערכת החברות, הסיוע הממשלתי הנחוץ ביותר להתמודדות עם מצוקת האשראי  הינו הקמת קרן ממשלתית בערבות מדינה מלאה. כלי סיוע זה קיבל את הציון הגבוה ביותר על ידי החברות - 3.4 מתוך 5, בסולם שנע בין 1 (כלל לא נדרש) ל- 5 (נדרש במידה רבה מאוד). במקום השני (ציון ממוצע של 2.9) דורגו דחיית תשלומי מע"מ/מיסים אחרים, הענקת סיוע ממשלתי רחב בשיווק בחו"ל בכדי להביא הזמנות נוספות ומענקי תעסוקה למניעת פיטורים. במקום השלישי דרגו החברות את חופשות זמניות לעובדים במימון המדינה ככלי סיוע נדרש להתמודדות עם מצוקת האשראי (ציון ממוצע של 2.4 מתוך 5).