אושר ההסכם בין עובדי תנובה להנהלה

דירקטוריון תנובה אישר היום את הסכם השכר החדש עם נציגות העובדים של תנובה.

ישי קרוב , כ"ד באייר תשע"ב

מנכ"ל תנובה אריק שור, יו"ר ארגון העובדים אחיאב שמחי, יו"ר ההסתדרות עופר עיני, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות עו"ד אבי ניסנקורן ויו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד יחתמו היום (רביעי) על ההסכם של עובדי החברה.

אריק שור מנכ"ל תנובה הדגיש לאחר אישור הדירקטוריון כי "ההסכם שאושר הוא הגון והוגן לכל הצדדים. העובדים של תנובה תמיד היו ויהיו חלק מכריע בחוסנה של תנובה, וביכולתה להמשיך להיות קבוצה עסקית מובילה בישראל".

"העובדים הם שותפים לדרך וליצירת הערך של תנובה. לתנובה אתגרים רבים ואני מאמין כי ההסכם החדש יאפשר לנו להוביל את הקבוצה להשגת היעדים שלנו".

יו"ר ההסתדרות עופר עיני אמר:  "אני שמח שעובדי תנובה וההנהלה הצליחו להתגבר על המחלוקות והקשיים בדרך להסכם. אין ספק שההסכם שהושג מאפשר לעובדי תנובה להמשיך ולהיטיב את מעמדם וזכויותיהם יחד עם שמירה על החברה. צריך גם לברך את העובדים שגילו סולידריות כאשר דור א' דואג לדור ב', כך יהיה יותר שוויון בין העובדים ושמירה על זכויות הכלל."

יו"ר ארגון העובדים אחיאב שמחי מסר: "תנובה היא הבית שלנו. אני שמח שהצלחנו להגיע להבנות הטובות לכלל הצדדים. הטבות המאפשרות לעובדים להמשיך ולהתפרנס בכבוד ולכולנו להמשיך ולהצעיד את תנובה קדימה. אחד ההישגים החשובים בהסכם הוא ההבנה המשותפת שיש לצמצם באופן דרמטי את עובדי דור ב' ולקלוט אותם כעובדי דור א'. העובדים הצעירים של תנובה הם העתיד שלה. אני שמח שההנהלה ראתה איתנו עין בעין בנושא חשוב זה".

על פי ההסכם החדש שנחתם לתקופה של 3 שנים וחצי עובדי תנובה הקבועים יקבלו תוספת שכר של 15% במהלך כל תקופת ההסכם. מנגנון תוספת השכר יהיה דיפרנציאלי וייקבע בהתאם להישגי כל עובד. הבונוסים יחולקו בצורה דיפרנציאלית בחלקם בהתאם להישגי כל עובד.

תקופת העבודה המכסימלית של העובדים במעמד עובדי דור ב' תעמוד בסוף תקופת ההסכם על 7 שנים. עובדי  דור ב' יעברו במהלך תקופת ההסכם באופן הדרגתי למעמד של עובדי דור א' כך שעד לתום תקופת ההסכם יעברו כמחצית מכלל עובדי דור ב'  העובדים בתנובה כיום למעמד של עובדי דור א'.

הצדדים הסכימו על הפעלת פיילוט להובלה משותפת של ביצים וחלב שיחל לאחר חתימת ההסכם וקיום פרויקט  משואה – לטיוב ההובלה. כן הוסכם על כניסה לתהליך של בחינת אופטימיזציה בהפצה שייחל בחודשים הקרובים.