תפילות לרפואתו. הרב אלישיב
תפילות לרפואתו. הרב אלישיבפלאש 90

בעקבות ההידרדרות במצבו של הגרי"ש אלישיב תתקיים בשעות הקרובות תפילת רבים בהיכלי הישיבות בריכוזים החרדיים וכמו כן תיערך תפילה המונית על ציונו של שמואל הנביא זי"ע.

אמש שררה דאגה בקומה השמינית של בית החולים 'שערי צדק', במחלקת טיפול נמרץ בה מאושפז הגרי"ש אלישיב. ההידרדרות הקלה נוצרה בשעות הצהריים של יום האתמול, אז הובחן אי יציבות במדדים השונים אצל הגרי"ש. בעקבות כך, בשעות הערב, טיפול הדיאליזה שעובר הרב מספר פעמים בשבוע - הופסק. 

עם זאת, אומרים מקורבי הרב כי ככל הנראה כבר היום יוכלו הרופאים לחזור ולבצע את טיפול הדיאליזה. "אין סיבה לדאגה, אך יש להמשיך ולהעתיר בתפילה", אמרו. 

הבוקר פורסמה בעיתון החרדי 'יתד נאמן', הוראת גדולי ישראל לקיים היום, ערב ראש-חודש סיון, תפילת רבים לרפואת פוסק הדור. תחת הכותרת "בתפילה ובזעקה", נכתב כי "על דעת מרנן גדולי ישראל שליט"א, עקב החמרה במצבו הרפואי של רבן של ישראל מרן רבי יוסף שלום בן חיה מושא אלישיב שליט"א, ייערכו היום ער"ח סיון תפילות רבים בכל תפוצות ישראל במוסדות החינוך ובהיכלי התורה לרפואתו השלימה בתושח"י".

עוד נכתב במודעה כי "תפילת רבים על ציונו של שמואל הנביא זי"ע תתקיים היום בשעה 1:30 בצהריים. והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים". שמו של הרב: רבי יוסף שלום בן חיה מושא אלישיב, לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.