עיריות יוכלו לפעול בשעת חירום גם מחוץ לתחומן

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק על פיה תוסמך עירייה לפעול בשעת חירום גם מחוץ לתחומה באישור שר הפנים.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ט באייר תשע"ב

עיריות יוכלו לפעול בשעת חירום גם מחוץ לתחומן-ערוץ 7
העירייה תפצה. רמת גן
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות שהגישה הממשלה.

הצעת החוק באה להסמיך עירייה לפעול בשעת חירום גם מחוץ לתחומה, באישור שר הפנים ובתנאים שיקבע, וכן להחיל סעיף זה, דרך סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות, גם על מועצה מקומית.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "סעיף 233 לפקודת העיריות והצווים מכוח פקודת המועצות המקומיות, קובעים כי רשות מקומית אינה מוסמכת לפעול אלא בתחומה. סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות מחיל כמה הוראות מפקודת העיריות על מועצות מקומיות.  תרחישים שונים שאליהם נערכת הממשלה ובכללם: מלחמה, רעידת אדמה ודליפת חומרים מסוכנים, העלו את האפשרות כי רשות מקומית עשויה להיזקק לסיוע מרשות מקומית אחרת בשעת חירום כדי שתוכל להמשיך ולתת את השירותים הנדרשים לתושביה".

"לפיכך, מוצע להסמיך עירייה לפעול בשעת חירום גם מחוץ לתחומה, באישור שר הפנים ובתנאים שיקבע, וכן להחיל סעיף זה דרך סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות גם על מועצה מקומית.  זאת כאמור, כחריג לכלל האמור ולפיו, רשות מקומית אינה מוסמכת לפעול מחוץ לתחומה."

14 ח"כים תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.