נדחתה עתירת עו"ד ערבי על בידוק פוגעני

ביהמ"ש דחה את עתירתו של עו"ד ערבי נגד בידוק משפיל שעבר לטענתו. השופטת: הבידוק היה ענייני. היה חשד שבחפצי העותר קיים רכיב חבלני.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ב' בסיון תשע"ב

משפט
משפט
פלאש 90

שופטת בימ"ש השלום בחדרה, קרן אניספלד, דחתה את תביעתו של עורך הדין עדנאן אל אסעאד נגד רשות שדות התעופה, לפיצוי בגין מה שהגדיר כהשפלה שלטענתו הייתה מנת חלקו אגב ביצוע הליך בידוק בטחוני טרום טיסה.

השופטת קבעה כי אין לראות כל פגם בהתנהלות רשות שדות התעופה, שעה שלא נמצא בסיס עובדתי לטענותיו.

עוד קבעה השופטת כי במישור האובייקטיבי, הנמדד בקנה מידה של ענייניות, סבירות ומידתיות נהגו בו הנתבעת ושלוחיה באופן שלא היה בו כדי להשפילו ופעלו בהתאם לחשד סביר שעוררו התובע וכבודתו ונוכח קיומו של צורך דחוף ומיידי לנקוט צעדים להפרכתו.

עורך הדין אל אסעאד חויב לשלם לנתבעת את הוצאות ההליך ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 5,000 ₪.

על הפרשה מספרים בדוברות בתי המשפט כי ביום 13.2.2008 בשעה 11:15 הגיע אל אסעאד לנמל התעופה ע"ש דב הוז כשבכוונתו לצאת לאילת בטיסת ישראייר שיועדה לשעה 14:35. עם הגעתו לנמל התבקש לעבור תהליך בידוק בטחוני בטרם יתאפשר לו לעלות לטיסה.

אל אסעאד טען כי תהליך הבידוק היה כרוך בהשפלתו, בביזויו ובפגיעה בכבודו. הוא תבע פיצוי על עוגמת הנפש שהייתה מנת חלקו בגובה של 50,000 ₪. רשות שדות התעופה כפרה בהאשמות וטענה שבתהליך הבידוק לא נפל כל פגם.

השופטת קבעה כי מן הראיות עלה שאגב ביצוע תהליך בידוק לתובע שהחל באופן רגיל ושגרתי התעורר חשד באשר למטרת נסיעתו לאילת ובאשר להיות תיקו מכיל מה שניתן היה לחשוד בו שהוא רכיב של מטען חבלה. תחילה נשאל שאלות שונות על-אודות מטרת נסיעתו, זיקתו לחפצים שבתיקו וכיוצא בהן. על השאלות השיב באופן חלקי בלבד שעורר חשד וחייב את המשך תהליך הבידוק בהמשך נבדק תיקו האישי. שיקוף תכולתו הדגים דבר מה שנחשד להיות מרכיב של מטען חבלה. בדיקת התיק על ידי ערכה כימית הולידה תגובה חיובית. כפועל יוצא מכך , ועל פי הנהלים להם כפופה רשות שדות התעופה, הוזמן למקום חבלן ממשטרת ישראל והטיפול בתיק הועבר לידיו. החבלן החליט לבצע פיצוץ מבוקר של התיק כדי לאשר או להזים חשד להיותו מכיל מרכיבי מטען.

במהלך הטיפול בתיקו של עורך הדין אל אסעאד הושבת נמל התעופה ונסגר תוך עצירת מלוא הפעילות הקרקעית והאווירית עד להזמת החשד. הטרמינל פונה כליל מנוסעים ועובדים שהוצאו אל מחוץ למבנה, והתובע בתוכם; לתובע נלווה איש ביטחון עד לנקודת הזמן בה פוצץ התיק באופן מבוקר על-ידי החבלן והלה קבע שהחשד שהיה נעוץ בתיק הוזם. או אז תם תהליך הבידוק ומבחינת הנתבעת רשאי היה התובע לעלות לטיסתו, שבאותה שעה טרם המריאה .

השופטת אניספלד קבעה כי אין ממש בטענות התובע כי פעולות אלה בוצעו להשפילו שלא לצורך והבהירה כי דבר פיצוץ התיק בידי חבלן משטרה לא נזכר בכתב התביעה, אף לא בתצהיר התובע. לא צוין בהם אלא זאת שלנמל הגיעו ניידת משטרה וחבלנים שבדקו את התיק והתברר שהוא מכיל אך ורק חפצים אישיים שלו.

השופטת קבעה שפיצוץ תיק התובע בידי חבלן משטרה הוא בגדר עובדה מהותית שהתובע נדרש לציינה במפורש בכתב התביעה.

השופטת הוסיפה כי תהליך הבידוק אחיד לכלל ציבור המשתמשים בתחבורה האווירית והמדובר בתהליך מורכב ורגיש שנועד לאתר תחת אילוצי זמן ומקום סיכונים מיידיים לשלומו ובטחונו של ציבור הנוסעים. הבדיקה מכוונת לא רק כלפי נוסעים שהם עצמם מהווים גורמי סיכון עוינים במודע אלא גם כלפי נוסעים תמימים שעשויים להיות מנוצלים ומופעלים בידי אחרים ללא ידיעתם. על-מנת להשיג את התכלית של שמירת שלומו ובטחונו של ציבור הנוסעים בתחבורה האווירית מבוצעת הבדיקה הביטחונית על-ידי בודקים מיומנים שהוכשרו לכך אשר פועלים בגדרם של נהלים המוכתבים על-ידי שירות הביטחון הכללי. התנהלות הנתבעת ושלוחיה אגב תהליך הבידוק אינה נבחנת מנקודת המבט האישית-הסובייקטיבית של התובע; אמת-המידה לבחינתה אובייקטיבית.

השופטת סיכמה וקבעה כי "התנהלות רשות שדות התעופה בתהליך הבידוק, לרבות החלטותיה ופעולותיה נשאו אופי ענייני, ונועדו להתמודד עם חשד שנסמך על בדיקה טכנית-אובייקטיבית –(שיקוף התיק ותגובתו לערכה כימית)  שעוררו התובע וכבודתו . החשד היה סביר בנסיבות העניין,  ונוכח קיומו של צורך דחוף ומיידי לנקוט צעדים להפרכתו היו אפוא פעולותיה סבירות ומידתיות וגילו מודעות ורגישות לכך שיש למצות את תהליך הבידוק מבלי לפגוע בו ובזכויותיו באופן שעולה על הנדרש. הדברים אמורים ביחס לכל שלביו של התהליך - הן זה שנערך באולם הנוסעים ועיקרו בהפניית שאלות לתובע, דרך המשכו שהתקיים בחדר בדיקה פרטי וכלה בחלקו האחרון שהיה כרוך בעיכובו מחוץ לטרמינל עד שיסתיים טיפולו של החבלן המשטרתי בתיק. התובע לא הניח תשתית עובדתית שתקים חבות של הנתבעת לפצותו בגין תהליך הבידוק ופעולותיה שנעשו בקשר עמו".