הרב שמחה הכהן קוק
הרב שמחה הכהן קוקהתמונה באדיבות גיל לרנר

רבה של רחובות, הרב שמחה הכהן קוק, איבד לפני כארבעים שנה את אחיו הבכור, הרב שלמה קוק, יחד עם גיסתו ושני אחייניו. בעקבות האסון, נקרא הרב קוק למלא את מקומו של אחיו, כרבה של העיר רחובות ואב בית הדין בעיר.

בראיון לערוץ ,7 אומר הרב קוק, שהאסונות האחרונים בהם נספו משפחות שלמות מחייבים אותנו לעשות חשבון נפש, "אדם יכול להתעורר ולהתקרב להקב"ה באחד משני דרכים. דרך אחת, אם הקב"ה מטיב איתו, וכל מה שהוא עושה ה' מצליח בידו - גם בתורה, גם ביראת שמים וגם בנחת מהילדים".

"האפשרות השניה היא על ידי זעקה שבוקעת ממעמקי הלב. אם אנחנו רואים פעם אחר פעם שהקב"ה בא ומעורר אותנו דווקא בדרך השנייה ולא בדרך הראשונה של חסדים, של גומל חסדים טובים לעמו ישראל, אז זה אומר דרשני. זה אומר שבסופו של דבר משהו חסר אצלנו. חסר לנו הדבר הפשוט - לבוא ולדעת שהקב"ה הוא הבורא, הוא המנהיג לכל מה שקורה בעולם, שהכל מאת ה' יתברך".

הרב קוק אומר, כי האסון המחריד של משפחת אטיאס ממושב בר יוחאי, דווקא בספירת העומר, צריך לזעזע, "משפחה שהיא כל כך יקרה, שקרובה גם לרוחניות שלה, וגם מבחינה גיאוגרפית, קרובה לרבי שמעון בר יוחאי ודווקא בתקופת ספירת העומר, שזה הזמן של רבי שמעון בר יוחאי. עיקרה של הספירה הזאת ע"י רבי עקיבא ותלמידיו, ואחד מתלמידיו זה רבי שמעון בר יוחאי. אז דווקא בגלל זה, אנחנו חייבים לעשות חשבון נפש, והחי יתן אל ליבו, ולשאול את עצמינו מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות, מה כל אחד חייב לעשות".

רבה של רחובות מזכיר כי זה האסון השני שבו נספתה משפחה שלמה, "באסון אצלנו נשארו 4 ילדים שממשיכים את הדרך של ההורים שלהם, בגדלות וביראת שמיים, אז מצאנו ניחומים לאסון הזה, אבל כאן זו מכה כל כך גדולה. זה מזכיר את הכאב האיום והנורא הזה של משפחת שעאר. איזה ילדים נפלאים, גם האמא שתחיה ותאריך ימים, ממש הקב"ה נתן לה כח, ולו במעט, להתגבר ולחזור לעבודתה בהוראה ברחובות, אז פה יש נצנוץ של משהו. אבל כאן הכל חרב, כמעט לא נשאר שריד. אנחנו באמת צריכים רחמי שמיים מרובים".

על השאלה מדוע מידת הדין פוגעת דווקא במשפחות הטובות, עונה הרב קוק תשובה נחרצת, "מי שהכין אותנו לשאלות כאלה, זה לא פחות ולא יותר, ממשה ואהרון. כשהיה אסון לבניו של אהרון הכהן, אז אמר משה רבנו לאחיו אהרון. אני ידעתי שהקב"ה יתקדש או בי או בך, אבל כנראה שהם גדולים משנינו, לכן הקב"ה התקדש בהם. אז לשאלה הזאת, התשובה היא, שדווקא לעיתים, הקב"ה מתקדש בקרוביו, דווקא בקרובים להקב"ה. לאלה שהיו מיועדים לעבוד במקדש בכהונה ולכפר על עם ישראל".

הרב קוק קורא לכל עם ישראל להתחזק בשלושת ימי ההגבלה לפני מתן תורה, "מחר מתחילים שלושת ימי ההגבלה. צריך לדפוק על פתחי לבבנו שלנו, שהלבבות שלנו יפתחו. אז גם אצל הקב"ה השמיים ייפתחו והקב"ה יעזור שלא נדע מצרות כאלה ולא מצרות אחרות. ולהפך שהקב"ה יעשה איתנו חסדים, הגומל לחסדים טובים לעמו ישראל".