חיילים מילואים
חיילים מילואיםצילום: פלאש 90

משרד הביטחון מתכנן כי דמי הקיום לחיילים בשירות חובה יעלו במאות אחוזים. לוחמים ישתכרו בשנה השלישית לשירותם 2,200 ₪, ותומכי לחימה 1,600 ₪.  על-פי התכנית, המימון להעלאת דמי הקיום לחיילים יגובש ברובו ממקורות פנימיים של מערכת הביטחון.

בהנחיית שר הביטחון, מוביל מנכ"ל משרד הביטחון אודי שני, בחודשים האחרונים, עבודת מטה לגיבוש מתווה להעלאה משמעותית של דמי הקיום לחיילי החובה. המתווה שגובש בתאום עם אגף כוח אדם בצה"ל יוגש בקרוב כהצעת חוק ממשלתית.

על פי הצעת החוק דמי הקיום יועלו באופן מדורג על פי המתווה הבא: בשנה הראשונה יקבל לוחם 1,035 ₪, תומך לחימה יקבל 753 ₪ וחיילים עורפיים יקבלו 520 ₪. בשנה השנייה לוחמים יקבלו 1,500 ₪ ובשנה השלישית 2,200 ₪.

תומכי לחימה יקבלו בשנה השנייה 1,100 ₪ ובשנה השלישית 1,600 ₪. החיילים העורפיים יקבלו בשנה השנייה 700 ₪ ובשלישית 1,000 ₪.

כדי להעלות את שכר חיילי החובה, מערכת הביטחון מציעה מתווה כספי בהיקף של כ-1.6 מיליארד ₪. מקורות המימון יהיו העלות הנוכחית של דמי הקיום (800 מיליון ₪), רידוד מסוים בפיקדונות חיילים משוחררים (350 מיליון ₪), ושיפוי חיצוני ממשרד האוצר בגובה של כ- 500 מיליון ₪, על בסיס תקציב קיים שיתאפשר בין השאר באמצעות תקציבים קיימים להטבות לחיילים משוחררים אשר אינם מנוצלים כיום.

שר הביטחון, רא"ל (מיל.) אהוד ברק, אמר כי "ההעלאה תאפשר, במציאות המורכבת שלנו, תגמול הולם והוגן לאותם אלה שנקראים ולוקחים יותר סיכון ומעמיסים על עצמם יותר את השירות הצבאי ובהמשך גם את שירות המילואים ואנחנו חייבים להם הרבה".

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל.) אודי שני ציין כי "העלאת דמי הקיום לחיילים בשירות חובה היא חלק משינוי חברתי לאומי עמוק, שאינו קשור רק למשרד הביטחון. זהו שינוי נדרש למדינת ישראל".