איסור שימוש בסמלי נאצים - פגיעה בחופש דיבור?

ועדת חוקה ומשפט מקיימת דיון סביב הצעת החוק המבקשת לאסור שימוש בסמלים וכינויים נאציים. פגיעה בחופש הדיבור?

שמעון כהן , ט' בסיון תשע"ב

טלאים צהובים בהפגנה אמש
טלאים צהובים בהפגנה אמש
פלאש 90

הבוקר (ד') מתקיים בועדת חוקה בכנסת דיון בהצעת חוק המבקשת לאסור שימוש בסמלים ובכינויים נאצים. האגודה לזכויות האזרח קוראת לחברי הועדה להתנגד להצעת החוק וקובעת כי מדובר בהצעה המבקשת להטיל מגבלות חריפות וגורפות על הדיון הציבורי במדינת ישראל, תוך פגיעה קשה בחופש הביטוי.

הצעת החוק איסור מבקשת לאסור באופן גורף את השימוש בכינויים וסמלים הקשורים לנאצים או לשואה, תוך הטלת עונש מאסר, בין השאר, על מי שעושה שימוש "בלתי הולם" בסמל השואה, ועל מי שעושה "שימוש בסמלים נאצים" או "שימוש בכינוי נאצי" – וזאת, שלא במסגרת או למטרת "לימוד, תיעוד, עבודה מדעית או דיווח היסטורי".

האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעת החוק ומתריעה כי היא מבקש למשטר, באמצעות איסורים פליליים ואיומים במאסר, את השיח הציבורי, תוכנו ונימותיו. דווקא בשל חשיבות ומרכזיות השואה, הניסיון להכתיב מתי ובאיזה הקשר מותר להתייחס אליה הוא חמור במיוחד.

עם זאת, מדגישים באגודה, כאשר נעשה שימוש בסמלים או בכינויים נאצים באופן המגיע לכדי הסתה לגזענות או לאלימות, ניתן לטפל בכך באמצעות האיסורים, הקיימים כבר היום בחוק הפלילי.

עו"ד לילה מרגלית, ראש תחום צדק בפלילים באגודה, אומרת: "חופש הביטוי הוא הזכות להגיד דברים קשים, נוקבים ואפילו פוגעים. הוא הזכות לתת ביטוי גס וקיצוני לעמדות, רגשות ומחשבות, והוא כולל גם את הזכות לעשות שימוש רטורי בדימויים קשים ופרובוקטיביים. שאלת הלגיטימיות החברתית של השימוש בסמלי השואה בשיח הפוליטי והציבורי היא שאלה גדולה, שראויה לדיון חופשי במסגרת 'שוק הדעות'; היא אינה שאלה שיש לטפל בה באמצעות החוק הפלילי".

באגודה מציינים כי היטיב להגדיר את ההתנגדות לחוק דווקא חבר הכנסת אריה אלדד כאשר אמר בדיון במליאת הכנסת בשנת 2005, ביחס לגלגול קודם של הצעה זו: "אסור, אנחנו חונקים את השפה. אנחנו מוחקים עולם שלם של אסוציאציות מהשפה העברית, כי אנחנו מפחדים שאנשים יעשו זילות או הכחשת שואה. זאת פגיעה ישירה בחופש הביטוי. אנחנו מוחקים פרקים מהמילון העברי לצרכים פוליטיים ולא לצורכי הנצחתה של ההשמדה".