ערבי
ערביפלאש 90

35% מערביי ישראל מודים כי הם אינם שולטים היטב בשפה העברית - דיבור, קריאה, כתיבה. את הממצא המדאיג הזה מגלה פרופ' אבי דגני, נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה, בעקבות מחקר שערך בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל בקשר עם הצורך להגדיל את שילוב האוכלוסייה הערבית.

מנתוני המחקר עולה אמנם כי 65%-70% מערביי ישראל שולטים היטב בעברית כשפה זרה שנייה, אולם 30%-35% הודו כי שליטתם בשפה "לא טובה - מאוד לא טובה".

"מציאות שכזו מכבידה מאוד על השתלבות בהוויה הישראלית ובשוק העבודה המקצועית, עתירת ההשכלה", אומר פרופ' אבי דגני בעקבות ממצאי המחקר. "בהקשר הזה ישנה הקבלה בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסיית החרדים בישראל - מדובר בשתי חברות שכל אחת מהן תובעת בעוצמה זכות להתבדלות תרבותית ודתית (סגרגציה) ובמקביל תובעת ומצפה להשתלב ולזכות בחלק נאות בכלכלה הלאומית ובתוצריה (אינטגרציה). אם 35% מהערבים בישראל אינם שולטים בשפה העברית, אני לא רואה מציאות שבה הם משתלבים בהווה או בעתיד קרוב בחברה ובשוק העבודה הישראלי".

עוד מוסיף דגני ומציין כי הסכנה הנשקפת לחברה בישראל עולה גם ממצאים אחרים, לפיהם 90% מהנמצאים מתחת לקו העוני הם חרדים וערבים: שתי אוכלוסיות המקדשות בידול, אך דורשות שילוב בכלכלה. "אנו חיים במדינה שבה ישנן אוכלוסיות שבהן העוני הוא מרצון. ההפרדה שבה הם בוחרים לחיות מובילה אותם לחיים בדלות, עוני ומצוקה, המייצרים מעגל קסמים שנראה כי אין ממנו מוצא", מסכם פרופ' דגני.