גורם הסכסוך. חתול
גורם הסכסוך. חתול פלאש 90

18 שנה חלפו מאז חוקקה הכנסת את חוק צער בעלי-חיים.

החוק מטיל על משרד החקלאות את עיקר החובה ליישמו, בראש ובראשונה על-ידי התקנת תקנות שיגדירו תנאים בסיסיים להגנת בעלי-חיים מהתעללות בתחומים השונים: במשקים החקלאיים, במדגרות, בפינות החי, בכלביות העירוניות וכיו"ב.

עמותת אנונימוס לזכויות בעלי-חיים מפרסמת היום דו"ח הבוחן את יישום החוק, וממנו עולה כי רוב בעלי החיים בישראל אינם זוכים להגנה הבסיסית שמקנה להם החוק. כך למשל, צורבים בכווייה מספר על עורם של עגלים וחותכים מקורים של אפרוחים בתעשיית הביצים ללא משככי כאבים; אפרוחים זכרים בני יומם נשלחים לגסוס בשקיות אשפה, ותרנגולים לבשר מוחזקים בצפיפות קיצונית.

בניסיון להתחקות אחר הגורמים למצב, מפרט הדו"ח כרוניקה של מהלכים משפטיים, דיונים בכנסת, הקמת ועדות – חריקות הגלגלים של המנגנונים הבירוקרטיים שביניהם נתקעים העגל, האפרוח, האווז, ובסך הכל כ-300 מיליון בעלי-חיים בשנה.

הדו"ח מציג שורת המלצות לשיפור היישום של החוק, ביניהן התאמת התקנים להחזקת חיות משק בישראל לסטנדרטים הנהוגים במדינות מתקדמות, והעברת סמכויות הטיפול בחוק למשרד להגנת הסביבה. לצד המחדלים מצביע הדו"ח גם על ההיבטים שבהם כן נעשתה התקדמות בשנים האחרונות, וכמו כן מובאת במלואה תגובת משרד החקלאות.

תמצית מסקנות הדו"ח:

זלזול בחוק והתחמקות מאכיפה: החוק מטיל על משרד החקלאות את החובה לנסח תקנות שיפרטו את האופן שבו יש ליישמו בתחומים השונים. אמנם מעט קובצי תקנות הותקנו, אולם רוב התקנות הנדרשות טרם הותקנו ולכן לא מתאפשרת אכיפה כלשהי. -        הפרת התחייבויות לבג"ץ: משרד החקלאות התחמק מהתקנת התקנות חרף התחייבויות חוזרות ונשנות לבג"ץ, לחברי-כנסת וליועץ המשפטי לממשלה.

התעללות בחסות החוק: דפוס פעולה החוזר בהתנהלות משרד החקלאות הוא ניסיון להשתמש בחוק צער בעלי-חיים כחותמת הכשר להתעללות, במקום לחתור למזעורה. מסיבה זו פסל בג"ץ תקנות המתירות פיטום אווזים, והכנסת סירבה לאשר תקנות המתירות כליאת תרנגולות ב"כלובי סוללה" צרים.

סחבת: מסקנותיהן של ועדות מקצועיות נקברו; תקנות להפחתת הסבל בהמתת בעלי-חיים אושרו בכנסת לפני 9 שנים, אך  מעוכבות על ידי כל שרי החקלאות מאז ועד היום.

ניגוד עניינים: קיים ניגוד עניינים מובנה בכך שמשרד החקלאות, שאמור לפעול לאכיפת חוק צער בעלי-חיים, מתפקד למעשה כנציג הלובי החקלאי.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו