נתניה: תושבים מבקשים למנוע מינוי רב אשכנזי

תושבים בעיר נתניה טוענים, כי היוזמה למינוי רב אשכנזי לעיר מיותרת, וכי במקום זאת יש לפעול למינוי רבני שכונות בעיר.

ידידיה בן אור , י"ג בסיון תשע"ב

בית כנסת רפורמי יקום. נתניה
בית כנסת רפורמי יקום. נתניה
פלאש 90

קבוצת תושבים בעיר נתניה, המכנה עצמה "ועד הפעולה למניעת בזבוז כספי ציבור", פנתה לשר לשירותי דת, יעקב מרגי, בדרישה שלא למנות רב אשכנזי לנתניה.

במכתב ששיגר ועד הפעולה לשר באמצעות עו"ד ניסן שריפי נאמר, כי "הרב דוד שלוש מכהן כרב ראשי של העיר נתניה כבר מאז שנת 1953, ונחשב לותיק ולמוערך מבין רבני היישובים בארץ".

לטענתם, "במשך תקופות ארוכות במהלך כהונתו זו פעל ופועל הרב שלוש כרב ראשי יחידי של העיר, לרבות ב- 25 השנים האחרונות, ואף מאן דהוא לא הרגיש בחסרונו של רב נוסף".

התושבים קובעים, כי "חלף רב נוסף שיכהן כרב ראשי אשכנזי לעיר נתניה, ראוי לשבץ רבנים, מכל עדות - ישראל וללא אבחנה בין ארצות מוצאם, לשכונות בעיר נתניה הכמהות לרבנים זמינים וקשובים לבעיות וטירדות היום - יום".

בלדבריהם, "במקום עלותו של רב ראשי מיותר, על כל העלויות והתשומות הכרוכות  בכך, ניתן למנות כעשרה רבני שכונות בעיר נתניה, אשר יעסקו בקידום הנוער,  במיגור פשיעת-הרחוב, בהפצת מורשת - ישראל, בהשכנת שלום- בית במשפחה, בעזרה לעולים החדשים בהתמודדותם למול תלאות היום-יום ועוד".

בסיכום המכתב מציין שריפי, כי "אשר על כן, שולחיי ביקשוני לפנות אליך ולבקשך להפסיק לאלתר כל מהלך למינויו של רב ראשי אשכנזי לעיר נתניה, בהיות מהלך זה מיותר, בזבזני ונטול תועלת כלשהיא. כאמור לעיל, ככל ששוריין כבר תקציב במשרדך לטובת משרה מיותרת זו, כי אז ראוי שתקציב זה יועתק לטובת מינוי רבני שכונות בעיר נתניה. לא למותר לציין, כי שולחיי ביקשוני להבהיר כי ככל שיראו כי פנייתם זו איננה נענית בחיוב, יעתרו לערכאות משפטיות, וינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת למנוע בזבוז כספי - הציבור".