ההתמחות לא תוארך. יעקב נאמן
ההתמחות לא תוארך. יעקב נאמן ישי קרוב

יחידה ממשלתית חדשה המוקמת בימים אלו תפעל ליישום הוראות חוק חופש המידע, וקידום הפצת מידע ייזום על ידי רשויות ציבוריות.

הקמת היחידה, אותה יזם שר המשפטים, יעקב נאמן, ובסיועו של השר המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור, השר מיכאל איתן, היא פועל יוצא של עבודת מטה שהוביל מנכ"ל משרד המשפטים, ד"ר גיא רוטקופף, בסיוע מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.נושא השקיפות השלטונית אשר היחידה לחופש המידע אמונה על קידומו, הינו אחד מארבעת עקרונות הממשל הפתוח שממשלת ישראל הצהירה על מחויבותה לה. 

היחידה לחופש המידע תפעל לקידום יישומו של חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, אשר נחקק לפני 14 שנה, ולקידום הפצת מידע ייזום. היחידה תפעל באמצעים שונים לקידום הנושאים עליהם היא אמונה, ביניהם: קביעת נהלים אחידים לכלל משרדי הממשלה, קידום הדרכות ברשויות הציבוריות וקידום המודעות הציבורית, הקמת אתר אינטרנט מרכזי לנושא חופש המידע ופיתוח מדיניות בתחום הפצת המידע הייזום.

כמו כן, מוסמכת היחידה לברר תלונות של מבקשי מידע אל מול משרדי הממשלה ויחידות הסמך בנושאים שונים כגון, אי מתן מענה במועד, סירוב לבקשת מידע ללא הנמקה ועוד.  בימים אלה עלה האתר הראשוני של היחידה לחופש המידע אשר יורחב וישופר בהמשך.

בראש היחידה נבחרה לעמוד עו"ד רבקי דב"ש. קודם למינויה כראש היחידה לחופש המידע, ניהלה דב"ש את מחלקת רישום ופיקוח, אותה הקימה, ברשות למשפט, טכנולוגיה ומידע, העוסקת בתחום הרגולציה והאכיפה המנהלית של תחום הגנת הפרטיות, נתוני אשראי וחתימה אלקטרונית.

בעבודתה כרפרנטית במחלקת ייעוץ וחקיקה, קודם להקמת רמו"ט, עסקה דב"ש, בין היתר בתחום חופש המידע. אחת לשנה, תמסור היחידה לחופש מידע דיווח לממשלה על יישום חוק חופש המידע, על פעילותה ועל תוכניות העבודה של היחידה לשנה העוקבת.

מנכ"ל משרד המשפטים, ד"ר עו"ד גיא רוטקופף, מציין כי "החלטת הממשלה להקמת היחידה ולהגדרת תפקידיה וסמכויותיה, נקבעה בתקופה בה מהלכים חברתיים פנימיים, כמו גם מגמות בין לאומיות, מאירים את חשיבות השיתוף של אזרחי המדינה ותושביה במידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. כיום, חסינותה של דמוקרטיה ליברלית נבחנת גם בכלים הנוגעים להפצת מידע המוחזק ברשויות ציבוריות - לכלל הציבור. אני גאה על תרומתי לקידום תחום השקיפות ברשויות הציבוריות באמצעות הקמת יחידה אשר תתמחה בתחום זה, ותסייע לקדם את נושא השקיפות השלטונית".

ראש היחידה, עו"ד רבקי דב"ש, מציינת כי  "עקרון השקיפות, וזכותו של האזרח לקבל מידע מרשות שלטונית, עוגנו בפסיקה עוד מאמצע שנות השישים. לפתחי היחידה לחופש מידע, הנמצאת בשלבי הקמתה הראשונים, עומדת המשימה, והזכות, לפעול מתוך השירות הציבורי על מנת להדריך, להנחות ולהוביל, את הטמעת עקרונות השקיפות במשרדי הממשלה בפרט וברשויות הציבוריות בכלל. כיחידה העוסקת בתחום השקיפות, נפעל להציג התנהלות של יחידה הפועלת בשקיפות מרבית, תוך שיתוף הציבור בסוגיות שונות העומדות לפתחנו. כולי תקווה כי נצליח, במאמצים משותפים, ומתוך נכונות לשינוי הנותן אותותיו בשירות הציבורי, לייצר שינוי אמיתי בהטמעת עקרונות השקיפות ברשויות הציבוריות".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו