אזור תעשייה ברקן שומרון
אזור תעשייה ברקן שומרוןהלל מאיר

מסקר שערכה מחלקת המחקר הכלכלי של התאחדות התעשיינים בקרב למעלה מ- 170 חברות תעשייתיות עולה כי הקושי בגיוס עובדים מקצועיים לתעשייה נמשך גם בתחילת 2012.

צבי אורן, נשיא התאחדות התעשיינים אמר "חייבים להחזיר עטרה ליושנה ולהבין את משמעות בעיית כוח האדם המקצועי בתעשייה, ההולכת ומחמירה. העלייה מברה"מ שהגיע לכאן בשנות ה- 90 הצילה את התעשייה, אך אנשי מקצוע אלו נמצאים היום לקראת יציאה לפנסיה ואין מי שיחליף אותם. נדרשת תוכנית פעולה ארוכת טווח שתיצור עתודה מקצועית לתעשייה ותחבר בין דרישות השוק לבין ההכשרות". 

אחוז החברות המדווחות על קושי נותר על 78% ברבע הראשון של 2012, זאת בדומה לאחוז התעשיינים שדיווחו כך ברבע האחרון של 2011.

דיווחי התעשיינים בסקר הנוכחי עדיין מצביעים על קשיים משמעותיים בגיוס עובדים מקצועיים, כאשר אחוז התעשיינים המדווחים על קושי בשני הרבעונים החולפים, גבוה אף בהשוואה לזה שדווח ערב המשבר הכלכלי הקודם. אז (ברבע הראשון של 2008) ירד הקושי בגיוס עובדים מקצועיים ל- 73% (לעומת 78% בסקר הנוכחי).

הקושי המדווח כעת בגיוס עובדים מקצועיים מתיישב עם הדיווחים על קליטת עובדים לתעשייה בתחילת 2012.

עוד עולה מהסקר שיעור גבוה במיוחד של מדווחים על קושי בגיוס עובדים מקצועיים נמצא בקרב תעשייני ענפי הגומי והפלסטיק, האלקטרוניקה, המתכת והחשמל.

ברבע הראשון של 2012 נמשכו קשיי הגיוס החריפים עימם מתמודדים תעשייני ענף הגומי והפלסטיק: כ- 90% מתעשייני הענף שהשתתפו בסקר דיווחו על קושי בגיוס עובדים מקצועיים (כולם דיווחו על קושי בינוני עד ניכר, בעוד שאף לא אחד ציין קושי קטן), בהשוואה ל- 88% שדיווחו כך בסקר הקודם, שהתייחס לרבע האחרון של 2011, ולעומת רמת שיא של 95% ברבע השלישי אשתקד. נציין, כי הקושי המתמשך בגיוס עובדים מקצועיים לענף מתיישב עם הגידול המתמשך במצבת עובדי הענף.

תעשייני ענף האלקטרוניקה מדווחים אף הם על עלייה ניכרת בקושי בגיוס עובדים מקצועיים: אחוז תעשייני הענף המדווחים על קושי הגיע לשיא, כמותו לא דווח עד כה בענף. כ- 90% מתעשייני הענף שהשתתפו בסקר הנוכחי דיווחו על קושי בגיוס עובדים מקצועיים, לעומת 73% בסקר הקודם, שהתייחס לרבע האחרון של 2011, ובהשוואה ל- 79% מתעשייני הענף שדיווחו כך בסקר שהתייחס לרבע השלישי אשתקד.

בנוסף, בתחילת 2012 נמשך הקושי בגיוס עובדים מקצועיים עימם מתמודדים תעשייני ענף המתכת והחשמל, תוך התמתנות בקושי: אחוז החברות המדווחות על קשיים בגיוס עובדים מקצועיים ירד לכ- 78% (כ- 65% מהם דיווחו על קושי בינוני עד ניכר), לאחר 94% שדיווחו כך ברבע האחרון של 2011, ובהשוואה ל- 90% מתעשייני הענף שדיווחו כך בסקר שהתייחס לרבע השלישי של 2011.