המאבק בהעתקות: חקיקה תסבך התלמידים

יו"ר ועדת החינוך בכנסת מציג את הקושי בהתמודדות מול בעיית ההעתקות בבחינות: שמשרד החינוך יפעיל יד קשה ללא חקיקה שתפגע בתלמידים.

שמעון כהן , כ"ב בסיון תשע"ב

לא בבית ספרנו. מילר
לא בבית ספרנו. מילר
פלאש 90

בראיון ליומן ערוץ 7 התייחס חבר הכנסת אלכס מילר, יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, להתמודדות עם תופעת ההעתקות בבחינות הבגרות כפי שהתגלו באחרונה, והציג שורת צעדים שיש לנקוט בהם למיגור התופעה.

בראשית דבריו ציין כי יש לזהות את מקור הבעיה וההבדלים בין מבחני הבגרות עצמם, להם ולבדיקתם אחראי משרד החינוך, לבין בחינות המתכונת הנבדקות על ידי בית הספר והציון בהן מהווה שלושים אחוזים מהציון הכללי.

ח"כ מילר מזכיר את הבעיות שהתגלו כאשר מבחנים הועברו לידיעת תלמידים שעות לפני הבחינות והתגלגלו מתלמיד אחד לשני, לעיתים תמורת כסף. כך גם זכור האירוע בו מורים שהעבירו שיעורים פרטיים העבירו מידע אודות תוכן הבחינה המתקרבת.

באשר למתכונות מציין מילר את החשש משימוש שעושים מורים בתיבות מייל המשמשות גם לשיח מול התלמידים. התלמידים הופכים להאקרים פנים-בית ספריים, פורצים לתיבות ושולים מהן את המבחן. כדי להתמודד עם התופעה עלתה בוועדה דרישה לעשות שימוש אך ורק בתיבה מאובטחת ולהרחיק טפסים ממגירות ותיקים הנמצאים בקרבת ידם של תלמידים.

באשר למורים מעבירי השיעורים הפרטיים יש לבצע הפרדה מוחלטת בין מורים שכאלה לבין הבחינות ולהקים מנגנון הרתעתי משמעותי. עם זאת הוא מציין כי באשר לבחינות המתכונת הנבדקות בבתי הספר קיימת בעיה לנוכח הקשר ההדוק שבין מורים והנהלות בית ספר לשלטון המקומי והורים מפעילים לחץ על בכירי השלטון המקומי במידה וילדיהם נתפסו בהעתקות. הלחצים נועדים במקרים שכאלה למנף לחץ מאנשי השלטון המקומי חזרה אל מנהלי בית הספר שלא יענישו בחומרה את המעתיקים. הבעייתיות גדלה כאשר מדובר בקבוצת תלמידים שנתפסת מעתיקה.

על מנת לפתור את הבעיה יש להוציא מידי הנהלת בית הספר את כוח ההענשה ולהעבירו למשרד החינוך שיפעל מבלי שתהיה להורים אפשרות להפעיל עליו לחצים כאלה ואחרים.

בעיית ההעתקות חריפה במגזר הערבי, שם הקשר האישי בין אנשי המערכת החינוכית בבית הספר לבעלי ההשפעה ברשות המקומית הוא גדול מתוקף המבנה החמולתי של הקהילה במגזר הערבי. עם זאת מילר נזהר שלא להכליל ולא להאשים מגזר שלם על אף שבמגזר זה מתגלות לא מעט תופעות תמוהות כמו  שנה אחר שנה שנפסלות כ-300 בחינות בשל העתקות.

מילר קובע כי על שר החינוך למצוא פתרונות לסוגיה זו של העתקות, ואם הוא זקוק לרעיונות יוכל למצוא אותם במישור האקדמאי שם הענישה משמעותית, עבודות נפסלות ותלמידים מוצאים מהאקדמיה. מילר מדגיש כי לכתחילה יש למצוא את הפתרונות מבלי להזדקק לחקיקה שתעמיד את התלמידים המעתיקים כעבריינים על החוק הפלילי, מהלך שיוביל למצבים אליהם אין רצון להגיע. עם זאת הוא קובע כי במידה ולא יפעל משרד החינוך תיאלץ הועדה להיכנס לתמונה ולפעול לאותה חקיקה בלתי רצויה.