"כל אחד יוכל לבדוק האם קרקע מזוהמת"

בקרוב יוכל כל אזרח להיכנס לנתוני רשם המקרקעין ולראות האם הקרקע עליה הוא מתכנן לבנות הינה מזוהמת, כך נקבע בדיון בכנסת.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ב בסיון תשע"ב

ח"כ אמנון כהן
ח"כ אמנון כהן
פלאש 90

ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ אמנון כהן, קיימה היום את הדיון השני בהכנת הצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות לקריאה שנייה ושלישית.

בדיון נכחה מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, עו"ד אלונה שפר. בפתח הדיון אמר ח"כ כהן כי מדובר בהצעת חוק היסטורית שתוודא מצד אחד שיקום קרקעות שגופים מזהמים (כגון: משרד הביטחון) ישבו עליהן במשך שנים ומצד שני תדאג שלדורות הבאים הקרקע  תישמר נקייה יותר. הוא הוסיף ואמר כי איפשר לצוותים המשפטיים הנוגעים בדבר להגיע לנוסח מוסכם, על מנת שניתן יהיה לקדם במהירות וביעילות את הצעת החוק לקראת העלאתה במליאה לקריאה סופית.

עוד הוסיף כהן, כי בקרוב יוכל כל אזרח להיכנס לנתוני רשם המקרקעין ולראות האם הקרקע עליה הוא מתכנן לבנות הינה מזוהמת או זוהמה בעבר.

הצעת החוק הינה מקיפה ביותר. מטרתה "להגן על הקרקעות בישראל, לרבות מקורות המים, החי והצומח שבהן, ...למנוע זיהום של קרקעות...לשקמן, לשמרן שמשאב  לטובת הציבור, הדורות הבאים והסביבה ולהגן על בריאות הציבור". היא כוללת איסור זיהום קרקע ועקרונות להטלת אחריות לטיפול מיידי בזיהום כמו גם עקרונות למניעתו. בהצעת החוק קיים גם מנגנון להקמת קרן לשיקום קרקעות מזוהמות והיטל לשיקום קרקעות מזוהמות, שמטרתו "לרכז כספים למניעת זיהום קרקע, לביצוע סקרי קרקע, לטיפול ולשיקום של קרקעות מזוהמות, כמו גם לאיסוף נתונים בעניין קרקעות מזוהמות. בהצעת החוק קיימת גם אכיפה מנהלית ועיצומים כספיים גבוהים לנמנעים מלבצע את הוראות החוק ועונשין הכוללים עושי מאסר וקנסות גבוהים.

במהלך הדיון אמרה, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, עו"ד אלונה שפר, כי מאז הקריאה הראשונה עבר החוק מיקוד אל הסקטורים בעלי פוטנציאל הזיהום הגדול ביותר על מנת שעיקר הקרקעות המזוהמות יטופלו. במהלך העבודה על הצעת החוק הגיש הצוות המשפטי של הועדה, בראשות עו"ד תומר רוזנר, נוסח מותאם יותר שהוסכם עם המשרד להגנת הסביבה. בין השאר, הוצעה בנוסח הועדה תכנית רב-שנתית לאומית למניעת זיהום קרקעות ולשיקום קרקעות מזוהמות שתאושר על ידי הממשלה בתוך שלוש שנים מיום תחילת החוק. בתכנית יוגדרו יעדים ארציים ואזוריים לשיקום קרקעות מזוהמות וייקבעו אמצעים והסדרים להשגת היעדים.

בדיון שהתקיים היום נכחו בעלי עניין שונים (כגון: התאחדות התעשיינים, ארגוני סביבה וחברת חשמל) שהעירו לנוסח החוק והציעו הצעות שונות. כך לדוגמא, הציע נציג התאחדות התעשיינים עו"ד נייגר כי חצרותיהם של מפעלים פרטיים יוחרגו מהחוק (כל עוד יתברר כי אינם מזהמים את מקורות המים).

נציגת המשרד להגנת הסביבה, עו"ד זוהר ברק, התנגדה, כמובן,  בתוקף ואמרה כי לא ייתכן שמפעלים יוגלו לעשות בביתם ככל העולה על רוחם.במהלך השבועיים הקרובים ימשיכו בעלי העניין השונים להתדיין וסביר להניח כי לאחר מכן, הצעת החוק תועבר במהירות, עוד לפני סוף כנס הקיץ של הכנסת.