ח"כ אריאל: דו"ח המשט מדאיגחזקי עזרא

דו"ח מבקר המדינה המתפרסם היום מסכם את בדיקת המבקר באשר לאופן התנהלות משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון וצה"ל עם משט המרמרה.

משרד המבקר מציין כי ועדת וינוגרד וועדת ליפקין-שחק בדוחותיהן לאחר מלחמת לבנון השנייה וכן דוחות מבקר המדינה בנושאים הביטחוניים השונים נתנו ביטוי לדרך הראויה של תהליכי קבלת החלטות בדרג המדיני.

המבקר קובע כי בתהליך קבלת ההחלטות בהובלת ראש הממשלה ובאחריותו בעניין הטיפול במשט הטורקי נתגלו ליקויים מהותיים ומשמעותיים, כהגדרתו. הוא מציג את רשימת הליקויים וקובע כי "תהליך קבלת ההחלטות אצל ראש הממשלה נעשה ללא עבודת מטה סדורה, מסוכמת, מתואמת ומתועדת; חרף ההכרה של הדרג המדיני הבכיר (בכלל זה ראש הממשלה, שר הביטחון ושר החוץ) ושל צמרת צה"ל, גורמי המודיעין והמל"ל בחריגותו של המשט הטורקי לעומת המשטים הקודמים, ראש הממשלה לא הנחה על ביצוע עבודת מטה אינטגרטיבית בנוגע למדיניות הראויה להתמודדות עם המשט, ותחת זאת קיים פגישות אישיות נפרדות עם שר הביטחון ושר החוץ".

המבקר מציין שפגישות אישיות אלו "בלתי מתועדות וללא סיכומים". כמו כן הוא קובע כי "לא התקיים כל דיון בין ראש הממשלה לבין קבוצת שרים כלשהי בנושא, מלבד דיון בעניינו שהתקיים בפורום ה"שביעייה" ביום ה-26.5.10 סמוך להגעת המשט - דיון "מעכשיו לעכשיו", ללא כל מצע והכנה, שנעדרו ממנו נציגי הגופים נוגעים בדבר - והפעילות לא נעשתה ברוח המלצות ועדת וינוגרד וועדת ליפקין-שחק בנוגע לתהליך הראוי של קבלת החלטות".

המבקר מדגיש שאין בקביעתו זו שתהליך קבלת ההחלטות היה לקוי כדי להצביע על כך שבמבחן התוצאה היו התוצאות יכולות להיות אחרות, אולם "הביקורת רואה במשט הטורקי מקרה משל, שממנו צריך ללמוד לגבי תהליך ודרך קבלת החלטות במקרים אחרים עתידיים, ולאו דווקא במשט הבא".

מבקר המדינה מדגיש כי "ראוי שראש הממשלה מתוקף אחריותו הכוללת, יפעל להבטיח כי קבלת החלטות בתחום הביטחון הלאומי, תיעשה בהליך סדור, תוך הישענות על המל"ל בתוקף חוק המל"ל ועל גורמי החוץ, הביטחון והמטה הנדרשים, לרבות העלאת הנושאים הרלוונטיים לדיון בהרכב השרים המתאים".

מלשכת יועץ שר הביטחון לתקשורת נמסר בתגובה לדו"ח המבקר כי שר הביטחון, אהוד ברק, מקבל את הביקורת ויפעל כבעבר, כדי שבמערכת הביטחון ובצה"ל יתקנו את כל הדרוש תיקון. כך צריך לעשות וכך אכן נעשה.

יו״ר הוועדה לביקורת המדינה, ח״כ אורי אריאל מתייחס לדברים ואומר: ״לצערי עולה תמונה קשה של תהליך קבלת החלטות לקוי, בעייתי ומדאיג של ראש הממשלה ושר הביטחון שלא השכילו לשתף ולהיוועץ בגורמים הכרחיים נוספים. הדו"ח מדאיג ומעלה תהיות קשות על צורת קבלת החלטות הרות גורל. לא יעלה על הדעת שגופים מרכזיים ממודרים מתהליך קבלת ההחלטות בצורה ראויה ובכוונתי לקיים דיון דחוף כבר מחר ולשמוע כיצד מתכוונים לתקן את הליקויים החמורים״.