ספר חדש: התכתבויות רבנים והרבי מלובאוויטש

שני כרכי ספר חדש 'מנחם משיב נפשי' פורס את התכתבותם של מאות רבנים, גדולי ישראל ומנהיגי קהילות בארץ ובעולם עם הרבי מלובאווייטש.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ג בסיון תשע"ב

לקראת שבוע הספר הפתעה בעולם הספרות. התכתבותם של למעלה מ-400 רבנים, גדולי ישראל ומנהיגי קהילות בארץ ובעולם, עם רבי מנחם מענדל שניאורסאהן הרבי מליובאוויטש, באלפי נושאים מרתקים, מופיעה בסדרת הספרים החדשה מנחם משיב נפשי ב' כרכים. הספר יוצא ממש בימים אלו ממכבש הדפוס בפורמט אלבומי מהודר, כולל למעלה מ-1300 עמודים.

"מדובר באוצר בלום של מסמכים והתכתבויות נדירות עם למעלה מארבע מאות רבנים שנאספו מסירים את הלוט בפעם הראשונה מעל פעילותו חובקת התבל של רבי מנחם מענדל שניאורסון הרבי  מליובאוויטש במגוון רחב של פרשיות ידועות ועלומות שהסעירו את העולם היהודי בשבעים השנים האחרונות בנוסף לתשובות הלכתיות ותורניות בהיקף בלתי נדלה", אומר שי גפן ממכון 'באהלי צדיקים'.

"המכתבים מסירים את הלוט ממה שהתרחש מאחורי הפעילות הציבורית חובקת תבל ושופכים אור חדש על פרשות רבות שניסרו בחללו של העולם היהודי. דרך המכתבים הללו אנחנו זוכים לחלון הצצה נדיר אל תוך הנעשה מאחורי הקלעים של ההנהגה הרבנית בעולם היהודי כולו במשך שתי דורות. כאן ניתן לראות את תהליך ההתגבשות של העקרונות וההכרעות הציבוריות שהפכו את העולם היהודי למה שהינו היום. עד היום הכרנו היבטים שונים של פעילות האדמו"ר בנושאים מגוונים, זעיר פה זעיר שם.

"ריכוז החומר למקום אחד אפשר לנו בפעם הראשונה להתרשם באופן בלתי אמצעי מההיקף העצום והשיטתיות של הדברים עד שניתן להתבטא ללא גוזמה שלא היה דבר קטן כגדול בציבוריות היהודית והישראלית  שהרבי מלובביץ' לא גילה בו ענין או מעורבות".

ממכון באהלי צדיקים מציינים גם התכתבות ענפה ומדהימה עם רבני הציונות הדתית במהלך השנים במאבקים שליוו את היהדות הדתית והפוליטית, והמאבק למען ההתיישבות בשטחים ששוחררו במלחמת ששת הימים, המאבק על חוק מיהו יהודי, המאבק על הצביון הדתי בצה"ל. 

אחת הפרשיות הרגישות בספר הוא התכתבות של הרבי מלובביץ' עם הרב יהודה גץ, רב הכותל המערבי לעצור את החפירות בהר הבית כדי לחשוף את כלי המקדש. האדמו"ר חשש שהדבר יזיק ויגרום לחילול הקודש, וכתב לרב גץ לאחר שנפסקו החפירות "ותשואות חן במיוחד נוסף  על הבשורה טובה ומשמחת  שנפסקו כל העבודות והחפירות שיש בהן חשש ..נגיעה בקדש ובמקדש".

בין מאות הרבנים שמכתביהם מופיעים בספר ניתן למצוא את הרב נריה, הגאון מרוגצ'וב, הרב שאול ישראלי, הרב משה לוינגר, הרב עמנואל יעקובביץ, הרב עובדיה יוסף, הרב שאר ישוב הכהן, הרב הרצוג, הרב ניסים, הרב סולוביצ'יק, הרב גורן, הרב דוד הנזיר הכהן, הבאבא סאלי, הרב  משה פיינשטיין, הרב  שלמה זלמן אוירבך, הרב יצחק הוטנר, הרב ישראל מאיר לאו, הרב יצחק דוד גרוסמן, הרב כדורי, הרב עוזיאל, הרב שמחה הכהן קוק ועוד.

בהוצאה מבטיחים לגולשי ערוץ 7 הנחה של 10 אחוזים ברכישת הכרכים.