על מה היה הפיצול ב'מרכז הרב'?

הרב דוד חי הכהן הסביר באתר 'ישיבה', אודות הפילוג שאירע לפני כחמש עשרה שנים, בישיבת 'מרכז הרב', "ההבדל - בעיקר בהדרכה מעשית".

ישי קרוב , כ"ג בסיון תשע"ב

הרב דוד חי הכהן
הרב דוד חי הכהן
אתר ישיבה

אז מה הביא להקמת ישיבת 'הר המור'? הרב דוד חי הכהן נשאל באתר ישיבה, מהם הבדלי ההשקפה בין 'מרכז הרב' ל'הר המור'?

"ישיבת מרכז הרב חינכה ללימוד אמונה ושותפות פעילה בכל בנין הארץ ומאבק על כל חלק ממנה", פתח הרב הכהן את תשובתו, "ישיבת הר המור מסתפקת בלימוד חשוב אך איננה שותפה פעילה במאבק על הארץ, שלא כפי שנהג הרצי"ה זצ"ל שלמד ולימד אך גם פעל ללא הרף".

"לענ"ד אין שוני ממשי בלימוד, והוא מתבטא בעיקר בהדרכה מעשית. נכון שהרב צבי יהודה הכתיר את חלקם כרמי"ם אך רוב תלמידיו הבוגרים לא מקבלים את דרכם".

הרב דוד חי הכהן הוסיף כי "נכון שסגנון הדברים משתמר שם בצורה בולטת יותר, אך דרכו המעשית של הרצי"ה נמשכת בישיבת מרכז הרב, והיא הנחשבת בעיני רוב רובו של הציבור כממשיכת דרכו של הרצי"ה".

"עם כל האמור", הדגיש הרב הכהן, "יש ערך רב לישיבת הר המור, ורוב הציבור כואב את כאב הפרישה שנראית כלא מוצדקת והשפעתה קשה מאוד על כל נאמני תורת ישראל ואוהבי עמם וארצם".