יהודה היס
יהודה היסצילום: פלאש 90

מדליין מיילור, השרה לביטחון הציבור ולשירותי תיקון המידות (בתי הסוהר), פרסמה אתמול (13.6.12) התנצלות רשמית בשם ממשלת אונטריו על שמירת איברי נפטרים במכון הפתולוגי מבלי שמשפחותיהם עודכנו בכך.

"במשך עשרות בשנים היה נהוג בקנדה ובמדינות נוספות בעולם לשמור איברים במסגרת הליך של ניתוח שלאחר המוות על מנת לסייע בקביעה של סיבת המוות, ובחלק מהמקרים הדבר בוצע ללא יידוע המשפחות", אמרה השרה. "עתה המשפחות מקבלות עדכון אם נלקח איבר לצורך שמירה, והן נשאלות לגבי רצונן באשר לדרך הטיפול באיברים לאחר סיום הצורך בשמירתם".

השרה ציינה, כי המדיניות החדשה מתקנת עיוות היסטורי בטיפול באיברי נפטרים, שהובאו לטיפול למכון הפתלוגי של אונטריו, וכי זו מיושמת בדרך שמאזנת בין הצורך לשקיפות לבין הרגישות המחויבת בקשר עם המשפחות. "בשם הממשלה ברצוני להביע התנצלות על הצער שייגרם למשפחות כתוצאה מיידוען, שאיברים של יקיריהן שנפטרו לפני 14 ביוני 2010 נלקחו במסגרת החקירה לברור נסיבות המוות", אמרה השרה.

איברים נלקחו מנפטרים אך ורק במסגרת הליך הניתוח שלאחר המוות המבוצע במכון הפתולוגי לצורך בדיקה פורנזית משטרתית ולא במסגרת ניתוחים שבוצעו בבתי החולים. מדי שנה נבדקים 17,000 מקרי מוות באונטריו וכ-6,000 מצריכים ניתוח שלאחר המוות. החוק באונטריו מעניק סמכות לחוקר מקרי המוות להורות על ניתוח שלאחר המוות כחלק מהחקירה. החל מה-14 ביוני 2010 מחוייבים כל חוקרי מקרי המוות לקבל אישור מהפתולוג הראשי על שמירה של איברים לצורך מחקר נוסף.

במכון הפתולוגי נשמרו עד יוני 2010 איברים ורקמות שנלקחו מ-4,000 נפטרים. בעיצה אחת עם משפחות הנפטרים תקבע דרך הטיפול באיברים אלה אם לקבורה או לשריפה. אם המשפחות לא יודיעו עד חודש יוני 2013 על עמדתן לגבי איברי יקיריהן יועברו האיברים הקיימים לשריפה.