אוטובוס
אוטובוספלאש 90

שר התמ"ת, שלום שמחון, חתם היום (שני) על צו הרחבה להסכם שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, המעלה את תעריף ההשתתפות של המעביד בהוצאות נסיעה של העובד מהבית לעבודה ובחזרה.

הצו נחתם ויחול רטרואקטיבית מינואר וזאת בשל העלאה בתעריפי הנסיעה בתחבורה ציבורית.

על פי ההרחבה, שיעור החזר הוצאות הנסיעה יהיה עד 25.20 ש"ח ליום עבודה. עד היום עמדה השתתפות המעביד על סכום של 24.40 ש"ח.

הצו קובע כי כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו השתתפות עד הסכום האמור, עבור הוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס  מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה.

החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעביד או מטעמו. עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהיא אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד  תקופת היעדרותו.