המדד המשולב לחודש מאי 2012 עלה ב-0.2 אחוז

המדד המשולב למצב המשק בחודש מאי עלה ב-0.2 אחוז, כך עולה מנתוני בנק ישראל. המדד מעיד על צמיחה בקצב איטי יותר מזה של השנה שעברה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ט בסיון תשע"ב

המדד המשולב לחודש מאי 2012  עלה ב-0.2 אחוז-ערוץ 7
בנק ישראל
צילום: פלאש 90

המדד המשולב למצב המשק בחודש מאי עלה ב-0.2 אחוז, כך מפרסם בצהריים (שלישי) בנק ישראל.

בבנק מציינים, כי נתוני המדד החודש מצביעים על המשך התרחבות הפעילות במשק, תוך התייצבותה של הצמיחה ברביע השני בקצב דומה לזה של הרביע הראשון של השנה. קצב זה נמוך מהקצב שאפיין את שנת 2011.

העלייה במדד החודש משקפת עליה במדד הייצור התעשייתי, עלייה בפדיון המסחר והשירותיים ובמדד יבוא התשומות. עליות אלו קוזזו על ידי ירידות במדדי יצוא הסחורות והשירותיים ויבוא מוצרי הצריכה.

יצוין כי נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים עודכנו כלפי מעלה, בעקבות עדכון מגמות מדד הייצור התעשייתי ומדד הפדיון של המסחר והשירותיים על ידי הלמ"ס.

אשר להתפתחות רכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי עלה באפריל בשיעור של 2.6 אחוז, בהמשך לעליה בו של 0.6 אחוזים במרץ. מדד הפדיון של המסחר והשירותים עלה בשיעור של 3.4 אחוז באפריל לאחר ירידה 1.5 אחוז במרץ. מדד יצוא השירותים (ללא שירותי תחבורה) ירד במאי (אומדן בנק ישראל), בשיעור של 1.9 אחוזים, לאחר עליה של 5.8 אחוזים באפריל. מדד יבוא תשומות לייצור עלה במאי בשיעור של 4.9 אחוזים, לאחר ירידה בו של 4.7 אחוזים באפריל. מדד יצוא הסחורות (הראלי) ירד במאי בשיעור של 1.1 אחוזים, לאחר עליה בו  של אחוז באפריל. מדד יבוא מוצרי צריכה (הראלי) ירד במאי בשיעור של 1.3 אחוזים, לאחר עליה של 7.8 אחוזים באפריל.