רכבו של זמביש
רכבו של זמבישערוץ 7

"אמנה" מוחה על הפגיעה ברכבם של מזכ"ל התנועה זאב חבר (זמביש) ובשר גלעד ארדן ע"י פעילי ימין.

באמנה החליטו לא לעבור יותר בשתיקה על האלימות נגד זמביש. יום אחר כך כינסו עובדי אמנה יחד עם פעילים נוספים ישיבת חירום סוערת.

אחד הגורמים שהשתתף בישיבה הסביר כי אנשי אמנה נסערים מאוד בעקבות האירועים. "מה שהטריד אותנו הייתה השתיקה", מסבירים באמנה, "אנחנו נגד כל סוגי האלימות, זו העמדה שלנו מאז ומתמיד. הבעיה היא שאחרי ההתפרעות הזו שמענו מעט מאוד גינויים. הרוב הדומם מניח שמדובר בקומץ קטן אבל זה לא יכול להימשך בצורה כזו. היו יותר מדי פעמים שבהם הותקף זמביש, תקשורתית ופיזית. אנחנו באמת חוששים שהאלימות הזו תגיע למצבים שאנחנו לא יכולים בכלל לדמיין אותם".

במהלך הישיבה הזכירו הנוכחים שבכל פעם שמותקף רופא בבית חולים יוזמים הרופאים, בצדק, שביתה בגלל האלימות הזו. "אנחנו לא רוצים  לשבות", הבהירו העובדים, "אבל הפעם לא נוכל לעבור על זה בשתיקה". אחד העובדים הוסיף ואמר: "נחצו כל הקוים האדומים. אנחנו כבר על כתום מהבהב. מי יודע איך זה יגמר". העובדים והפעילים החליטו ליזום כינוס חירום בהשתתפות רבנים ואישי ציבור. שיתחיל מאבק נגד אלימות בתוך ההתיישבות. "מי שלא יבוא נבין שהוא לא מסכים איתנו במאבק הזה", אמרו העובדים.