זמביש
זמבישפלאש 90

ועד רבני בנימין פירסם הערב (חמישי) הודעה תקיפה המגנה בחריפות את הפגיעה ברכבו של זאב חבר. בהודעת הרבנים נאמר כי "ברור ופשוט שלפי דין תורה אין שום היתר להזיק לממונו של אדם כמעשה של 'מחאה'.

"זאת ועוד, זאב חבר פועל בימים אלו, כמו גם בעבר, על פי מיטב שיקול דעתו לחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון. גם מי שמתנגד לדעותיו או מעשיו, צריך לנהל את הדיון בכבוד ובהערכה לאיש ולפועלו. אין לתת לויכוח לגיטימי על מה הן דרכי הפעולה שיש לאמצן במאבקנו למניעת הרס בתי האולפנה, לגלוש לאלימות ופגיעה פיזית במי שמחזיק בדעה מנוגדת, גם אם הנזק הוא 'רק' ברכוש".

הרבנים מוסיפים כי "מקרה זה חמור במיוחד, מפני שאין כאן רק פגיעה באדם מסויים, אלא פגיעה בציבור כולו, המבקש לראות שיתוף פעולה אמיתי בין כל הכוחות, ולא פירוד ומריבה רח"ל".

רבני בנימין מסיימים את מכתבם בקביעה כי "בעת הזאת, אנו קוראים לכל הנוגעים בדבר לשוב ולכונן מנהיגות מעשית יציבה ואיתנה, המשתפת את כל הכוחות בצבור מתוך כבוד הדדי, והציבור נותן בה את אמונו. מתוך כך נזכה לסייעתא דשמיא, שהרי 'אין כלי מחזיק ברכה אלא השלום'".

על הקריאה חתמו: יו"ר ועד רבני בנימין הרב יחזקאל קופלד מדולב, הרב יהונתן בלס מנווה צוף, הרב אלחנן בן-נון משילה, הרב בן ציון עמר משבות-רחל, והרב יאיר פרנק מעמונה.