Har HaMenuchot arson
Har HaMenuchot arsonEitan Somech

תוכנית שאפתנית של חברה קדישא "קהילת ירושלים". חברת הקדישא הגדולה ביותר בירושלים, מעוניינת להקים מתחת להר המנוחות בעיר רשת של מנהרות קבורה תת קרקעיות, בדומה לקטקומבות של רומא.

על פי התוכנית, שעברה כבר את שלב בחינת היתכנות הכלכלית, המנהרה הראשונה שתוקם כפיילוט תבנה באורך של 50 מטרים נטו, ורוחבה יעמוד על 10 מטרים וגובהה 6.5 מטרים.

בסה"כ יבנו בשלב הראשון 4 שורות של קבורת כוכים בשני הצדדים ובמנהרה הראשונה יהיה מקום ל- 400 קברים. יתרונה של שיטת קבורה זאת הוא שהיא אינה מוגבלת בקרקע, שכן את המנהרות ניתן להקים בזויות שונות ובגבהים שונים כך שפוטנציאל הקבורה מתחת לשטח הוא כמעט ואינסופי.

את הפרויקט תקים חברת רולצור, מהחברות המובילות בישראל בתחומי המנהור והכרייה התת קרקעית. בין הפרויקטים של החברה בתחומי הכרייה ניתן למצוא את כריית מנהרות הרכבת בקו תל אביב - ירושלים וכן את מנהרת ארזים בכביש 1.על תכנון הפרויקט אמונים המהנדסים ארנון רוזן מטעם רולצור ודני ענבר מטעם חברה קדישא. לאחר שלב התכנון ההנדסי שאמור להיגמר בימים הקרובים יפנו בחברה קדישא לקבל היתרי בניה מהרשויות.

שיטת הקבורה במחילות הייתה קיימת במתכונת מצומצמת בתקופת הסנהדרין, אז מערות הקבורה היו מנת חלקם של בני המעמדות העליונים עקב עלות הקבורה היקרה. עקב הנגישות ואפשרויות בחפירת המנהרות, הוחלט בחברת קדישא- קהילת ירושלים לגשת לרעיון.

על פי ההערכות, עלות חפירת קבר אחד תעמוד על  כ- 8000 שקלים, בדומה לעלות הקבורה כיום.

חנניה שחור, מנכ"ל חברת קדישא ירושלים: "אנו מקווים שהרשויות בישראל יבינו את הפוטנציאל לרעיון החדשני הזה, שמאות שנים לא נוסה בעולם ויתנו לו היתרי בניה במהירות. עברנו כבר את שלב ההיתכנות הכלכלית ואנחנו בשלבים הסופיים של בדיקת ההיתכנות ההנדסית. אם הפיילוט יצליח, תיפתר מצוקת הקבורה בירושלים למאות שנים.  היתרון הגדול של שיטת הקבורה במנהרות הוא מציאת פתרון הלכתי לאלו שמסרבים להיקבר בבנייני קומות".

פתרון הקבורה במנהרות הוא חלק מהתוכנית האסטרטגית של קהילת ירושלים להתמודד עם מצוקת הקרקעות לקבורה. בימים אלו מקדמת החברה את בניית בניין הקבורה הגדול ביותר בישראל אשר עתיד להיבנות בבית העלמין "הר המנוחות בירושלים". הבניין אשר צפוי לפתור את מצוקת הקבורה בבירת ישראל יכיל כ- 35,000 אלף קברים וישתרע על פני 25 דונם. על פי התוכנית, הבניה של הבניין תחל כבר בסוף השנה הקרובה.