לא חוקתי. אייל ינון
לא חוקתי. אייל ינוןפלאש 90

ועדת הכנסת דנה הבוקר (שני) בבעיית אי התקנת תקנות לחוקים ע"י שרי הממשלה.

מניעת אישור התקנות, מונע לעיתים רבות את יישום החוק. ח"כ ישראל אייכלר שיזם את הדיון, הגיש הצעת חוק בנושא. אולם, הצעתו הפכה להצעה לסדר.

בדיון אמר ח"כ ישראל אייכלר "הכנסת, מהוה וועד הבית של אזרחי המדינה והממשלה, כוועד הפועל של הכנסת. ברגע ששר לא פועל כחוק, הוא פוגע באזרחים. אי התקנת תקנות, זו חבלה בעבודת וועד הבית מצד השרים". אייכלר שאל "מה ההבדל בין שר שמפר חוק, לבין אי עמידתו בדרישת החוק להתקין תקנות"?

היועץ המשפטי של הכנסת עו"ד איל ינון אמר בדיון בועדה "כי קיימת תופעה נרחבת ומטרידה של אי קיום הוראות המחוקק בנושא חובת התקנת תקנות ראשונות" ינון אמר לחברי הוועדה כי הוא הקים תחום חדש במחלקה המשפטית, תחום חקיקה ומחקר משפטי בראשות היועצת המשפטית של ועדת חינוך עו"ד מירב ישראלי. "בכוונתנו לעקוב באופן שיטתי וסדור אחר החוקים הקובעים חובת התקנת תקנות ראשונות ועמידת המשרדים השונים בחובה זו ולתת דיווח תקופתי לוועדות הרלבנטיות".

עו"ד ינון אמר "כי בשלב זה איתרנו כ-130 קביעות בחקיקה בדבר החובה להתקין תקנות ראשונות, צווים ראשונים וכללים ראשונים. מתוכם, מצאנו כי בכשליש מהמקרים לא הותקנו עדיין תקנות כלל, אף שהזמן להתקנתן או להבאתן לאישור הוועדה, חלף עבר. רק במיעוט המקרים (בכ- 20) מצאנו כי התקנות הותקנו או הוגשו לוועדה בזמן שנקבע, או בסמוך לו. חלק מהתקנות האלה לא הותקנו, או לא הובאו לאישור הוועדה כלל וחלקן הועברו לאישור הוועדה ,אבל עדיין לא אושרו. כך לדוגמה, לא הותקנו עדיין תקנות ראשונות משנת 2004 לפי חוק הדיינים. לדברי עו"ד ינון "מדובר בתופעה רחבה המקיפה את כלל משרדי הממשלה והוועדות"

יו"ר הועדה ח"כ יריב לוין הציע לקבוע בחוק ברירת מחדל, שתקנות יותקנו תוך שנה ממועד תחולת החוק. במידה והשר לא עמד בזמן הקבוע בחוק, החוק יסמיך את הוועדה הרלוונטית, להתקין את התקנות במקום השר.

ח"כ איתן כבל הציע לקבוע סנקציה, לפיה שר שלא יתקין תקנות במועד, ימנע ממנו לחוקק חוקים שבתחום משרדו. לדבריו "הממשלה נמנעה 7 שנים להתקין תקנות בחוק שיזמתי, עד שנאלצתי לעתור לבג"ץ בנושא".

ח"כ אברהם מיכאלי אמר "יש בכנסת אינפלציה של חוקים, מה שהפך לפלסתר ולצרכי רייטינג בלבד. אני משוכנע שאילו השרים היו מתקינים תקנות במועד, חוקים רבים נמנעים". מיכאלי הציע ,להקים ועדה מיוחדת בכנסת שתופקד על התקנת תקנות לחוקים.