ההסתדרות חתמה אתמול בלילה על הסכם קיבוצי תקדימי ברפא"ל. במסגרת ההסכם, לראשונה כ- 2000 עובדים המועסקים בחוזים אישיים יועברו להסכם הקיבוצי. מדובר בעובדים שעבדו ביחידת הסמך בשירות המדינה ועברו לעבוד בחברה עם הקמתה של החברה הממשלתית.

במסגרת ההסכם כ- 50% מהעובדים ייקלטו לקביעות מידית לא יאוחר משלושה חודשים מחתימת ההסכם. שאר העובדים יקבלו קביעות בהתאם לתנאי ההסכם בתוך 5 שנים. ההסכם אף מגביל את החברה להעסיק עובדים בחוזים אישיים בכך שלא יועסקו יותר מ- 15% מהעובדים בחברה תחת הסכם אישי. תקופת ההסכם היא עד ה- 31.12.16.

עוד הושג בהסכם: מנגנון עדכון שכר הכולל קידום דיפרנציאלי וקידום שכר רוחבי תלוי מדד, הגדלת ההפרשות הפנסיוניות בהתאם להסכם שחתמה ההסתדרות במגזר הציבורי והרחבת שכר המבוטח הפנסיוני. כמו כן תנאים סוציאליים משופרים לרבות: שיפור מספר ימי החופשה, ארוחות ואש"ל, תשלום ביגוד, השתתפות בהחזר הוצאות החזקת רכב והשתתפות בהוצאות טלפון.

יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, אבי ניסנקורן אומר היום: "מדובר בהסכם המעגן את תנאי העסקתם של כלל עובדי רפא"ל ומשפר באופן מהותי את מעמדם של כ- 2000 עובדים המועסקים תחת חוזה אישי שיועברו לחוזה קיבוצי. אני מברך על ההסכם ומודה לכלל ועדי רפא"ל והאיגודים בהסתדרות שנטלו חלק בהצלחתו של המו"מ להסכם הקיבוצי".

יו"ר הסתדרות ההנדסאים ומחזיק תיק מערכת הביטחון בהסתדרות, יצחק שטיינר אומר היום: "אני מברך על הסכם שנחתם. לאחר מו"מ שהתקיים מזה מספר שנים הגענו להסכם שהביא לצירופם של כ- 2000 עובדים שהועסקו בחוזים אישיים תחת הסכם קיבוצי. מדובר בעובדים שהינם אקדמאים, הנדסאים, מהנדסים ועובדי ייצור שיזכו להיות מועסקים תחת ההסכם הקיבוצי".

יו"ר ההסתדרות במרחב חיפה, רפי מסט: "אנחנו מיישמים הלכה למעשה את המדיניות של ההסתדרות בנושא צירוף עובדים המועסקים תחת שיטות העסקה אחרות שיועברו ויועסקו תחת הסכמים קיבוציים. מדובר בכ- 2000 עובדים ברפא"ל שיועברו להיות מועסקים תחת הסכם קיבוצי. אני מברך על ההסכם שנחתם ומודה לכל הנוגעים במו"מ מטעם ההסתדרות וועדי העובדים.