לומדים לזכרם
לומדים לזכרםפלאש 90

באחת מאיגרותיו כותב הרב קוק, כי "הגורם היותר גדול להכבדת ההבנה של התלמוד הוא היותו מסור לנו כמו שהוא, בלא סימני הפסק ויתר הסימנים המטעימים ומקילים את ההבנה. הרבה חלמנו שיבא זמן וימנה החסרון הזה, ואור חדש יאיר על שמי התלמוד ויתרבו לומדיו ומכיריו בקרבנו".

בימים אלה הולכת ונכתבת מהדורה חדשה של התלמוד המבקשת לעמוד בשאיפה זו של פיסוק מחודש שיוביל ומוביל למעשה להקלת הלימוד על תלמידים. מי שעומד מאחורי המהלך הוא הרב דני וינט שמספר ביומן ערוץ 7 על המפעל בו החל בשנים האחרונות ונמצא כעת בעיצומו.

הרב וינט מספר כי לאחר כמה וכמה שנות חינוך ולימוד גמרא עם ילדי בית ספר יסודי, חטיבות ביניים, תיכון וישיבת הסדר הגיע למסקנה שאכן הקושי לפענח את הטקסט התלמודי הוא שמקשה על תלמידים להתחבר ללימוד, לאהוב אותו ולהתקדם בו, ולשם כך החל בפרויקט העריכה המחודשת של דפי התלמוד.

בעריכה המחודשת הגופן משתנה על פי מבנה הסוגיה, הצבע של הטקסט מסביר לקורא וללומד היכן מתחילה ומסתיימת שאלה, היכן התשובה, המקורות, המובאה וכו'.

הרב וינט מספר שלאחר שהחל מסדר את הסוגיות באופן זה ראה שנעימות הלימוד מגבירה את למדנותם של התלמידים. "במקום להתמודד עם פענוח הטקסט מתמודדים עם הסברא והלימוד".

בדבריו מציין הרב וינט כי אין קדושה במבנה התלמוד הישן והמוכר. הוא מזכיר שדף וילנא המוכר לכול נערך בידי כומר נוצרי בשם דניאל בומברג לפני למעלה מארבע מאות שנה. הוא מוסיף ומציין כיאכן יש במבנה זה ערך רב, אך הרב שטיינזלץ ושוטנשטיין ביקשו להתמודד עם הקושי לפרש את העמוד ו"האכילו בכפית" את הלומד בפרשנות בשפה ברורה ונוחה, אך במבנה החדש אותו הוא עורך אין מגמה לשלב פרשנות בטקסט המקורי אלא לסדר את הטקסט באופן בהיר ונוח ולהותיר את הפרשנות והלימוד בידיו של הלומד. "אני מבקש להשאיר את העמל".

עוד מוסיף הרב וינט ומציין כי בעבר היו הלומדים מועטים, אך כעת, כאשר כל תלמיד נדרש להיכנס לעולם התלמוד וללמוד הרי שיש מקום לשיטות רבות ומגוונות שיקלו את הלימוד על כל אחד מהלומדים על פי אופיו ותפיסותיו.

"אני לא רוצה להתיימר ולומר שמדובר במהפכה", מדגיש הרב וינט המוסיף ומציין כי הרצון ללימוד גמרא גובר כעת ועימו היכולת ללמוד ולאהוב את הלימוד.

עוד הוא מספר כי גדולי ישראל שבחנו את התלמידים שלמדו בשיטה זו גילו ידע רב אצל התלמידים שהוכיחו הצלחה גדולה במבחנים.

והאם לימוד שכזה אינו יוצר תלות במבנה החדש, תלות שתוביל לבהלה אצל הלומד כשיפתח דף גמרא במתכונת הישנה? הרב וינט אינו שולל את האפשרות ואומר שחשש כזה אכן קיים, אך הניסיון מלמד שיותר תלמידים מתמודדים ומצליחים להסתדר מאוחר יותר גם עם מסכתות אחרות.

עד תחילת שנת הלימודים נערכו המסכתות הרלוונטיות לשנת הלימודים במסגרות הלימוד השונות. במקביל נערך והוכן כרבע מהתלמוד כולו אך עדיין לא הורד לדפוס ומצוי כעת רק באינטרנט, והיעד הוא עריכת התלמוד כולו בעתיד.

דף גמרא לדוגמא

לפרטים נוספים וליצירת קשר