חיילי שח"ר כחול
חיילי שח"ר כחוליוני קמפינסקי

ענף תכנון כוח אדם בצה"ל החליט להחיל את הכללים לשירות חיילים חרדים בסדיר גם על שירות המילואים שלהם. זאת על מנת לאפשר לחיילי שח"ר (שירות חרדים) המשך שילוב בשורות הצבא גם מעבר לשירותם הסדיר.

על פי דיווח באתר צה"ל החליט באחרונה ענף תכנון כוח אדם על שיבוצם של חיילי שח"ר על פי מדרג המחולק למספר סעיפים. המדרג הראשון להעדפה הוא שיבוץ החייל במה שמוגדר כ"מקצוע קריטי", כלומר שיבוץ באחד מרשימת מקצועות קריטיים למילואים, אך זאת במידה והצבא יכול להתחייב לשמור במסגרת זו על תנאי שח"ר גם במסגרת המילואים.

יצוין כי רשימת המקצועות המוגדרים כקריטיים מפורסמת מעת לעת ע"י ענף תכנון כוח אדם בצה"ל.

נזכיר כי תנאי שח"ר כוללים הבטחה לשירות בבסיסים בהם ישנו רב צבאי, בית כנסת ושיעור תורה יומי, אוכל כשר למהדרין, ושירות לצד גברים בלבד במעגל הראשון של העבודה.

כחלק מהמדיניות שעליה הוחלט בצה"ל נקבע כי סעיפי שירות הסדיר, המופיעים במסגרת מדיניות שח"ר, לרבות שבתות, חגים, לילות, תורנויות, מזון, פעילויות הווי ותרבות, טיפול ומשמעת וחופשות, הינם סעיפים הרלוונטיים אף לשירות המילואים.