משפט
משפטפלאש 90

שופטת בית משפט השלום בת"א גזרה עונש של 5 חודשי מאסר בעבודות שירות, 9 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 20 אלף ש"ח על שוקי משעול, בכיר לשעבר במע"מ, שהורשע במסירת מידע ממחשבי רשות המיסים.

משעול הואשם בכך שבמסגרת קשריו ומפגשיו התכופים עם ידידו גבי אפללו הנזכר באישום הראשון, ובמפגש עם ידידו עו"ד שמואל קליין, כמפורט באישום השלישי, הוא נעתר לפניותיהם, ובתאריכים שונים מסר להם מידע ונתונים מתיקיהם של עוסקים מורשים השמורים במאגר הנתונים, למרות חובת הסודיות שחב בה.

עוד נטען, כי כי בשנים 2002 ו-2003, ניסה משעול לקבל במרמה מהמדינה החזר הוצאות ביטוח מקיף לרכבו הפרטי, והסתייע בכך בפוליסות ביטוח כוזבות שסיפק לו לבקשתו סוכן הביטוח ליאור אסולין.

לאחר שמיעת הראיות בבית המשפט הורשע משעול בכל האישומים נגדו, ובגזר הדין ציינה השופטת כי מדובר במעשים חמורים במיוחד.

לדברי השופטת, "הנאשם ידע כי המידע והנתונים הללו נועדו לשרת את רשות המסים בפעילותה לאכיפת דיני המס וגביית המסים, וכי הוסמך להיכנס למאגרי הנתונים ולהשתמש בהם רק לצורך מילוי תפקידו. אולם, הנאשם השתמש בהרשאה שמסורה הייתה בידו ודלה מידע ונתונים מתוך המאגרים שעמדו לרשותו כדי למוסרם לגורמים בלתי מורשים".

נתון נוסף המוסיף לחומרה הוא לדבריה, "ריבוי המעשים, שגרתם, הימשכותם לאורך תקופה בת חודשים אחדים, כשיטה וכנוהל קבועים".

עוד ציינה השופטת, כי "חומרת המעשים מתעצמת נוכח מה שנראה היה בקלטות הוידיאו, כי במהלך מפגשיו עם אפללו, ובמפגשו עם עו"ד קליין, פנה הנאשם להשתמש במאגרי הנתונים במהירות ובקלות בלתי נסבלת, ללא כל הרהור או היסוס. בל נשכח, כי עו"ד קליין הבהיר לנאשם כי הוא מעוניין לפגוע בעוסק המורשה א.ב. והצהרה זו לא מנעה בעדו מלחשוף את נתוני העוסק בפני עו"ד קליין".

למרות זאת החליטה השופטת להימנע מהחמרת עונשו של משעול, זאת לנוכח החלטת המדינה שלא להעמיד לדין את שותפיו למעשים, זאת למרות מעורבותם הברורה. על כן החליטה כאמור לגזור על משעול עונש מתון שאיננו כולל ישיבה מאחורי סורג ובריח, זאת במידה ויאושר למשעול לרצות את עונשו בעבודות שירות.