דורשים לדרוש דרישה. מתחיל להיות מסובך...
דורשים לדרוש דרישה. מתחיל להיות מסובך... פלאש 90

סקר חדש שערך אמש פרופ' אבי דגני, נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה, מגלה כי תמיכת הציבור במחאה החברתית הולכת ופוחתת. רק 52% מהנשאלים ציינו כי הם חשים תחושת אהדה או אהדה רבה למחאה החברתית המתחדשת.

בסקר נשאל הציבור: "מה מהדברים הבאים מאפיין את תחושותיך היום כלפי המחאה המתחדשת ומנהיגיה", ואלו היו התוצאות: שנאה – 4%, אי אהדה – 9%, אדישות – 26%, אהדה – 31%, אהדה רבה – 21%, אין דעה – 9%.

פרופ' אבי דגני מסכם ואומר כי "התוצאה שמדדנו היום (52% תמיכה) בהשוואה עם סקר שהראה לא מכבר תמיכה ברמה של 70%, מלמד שקיים בציבור פיחות ניכר באהדה ובתמיכה במחאה המתחדשת, ובהדגשה הסתייגות מסוימת ממנהיגיה, ומאופייה המתחדש בסימן של תקיפות רטורית עם ניצנים של אלימות פיזית, ובמקביל גם אי הסכמות פנימיות בין מנהיגי המחאה המתחדשת".

לדברי פרופ' דגני, המחאה החברתית השיגה הישגים רבים, אבל יש בקרב הציבור כיום תחושה שהמחאה מיצתה את עצמה ושאין בה עוד צורך. "מדינת ישראל היא לא מצרים ולא תוניס, הפיכה שלטונית וחקיקה לא יקרו פה דרך הכיכרות אלא דרך הקלפי".

הסקר נערך אמש בקרב 500 משקי בית המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל.