נערכים לירידה גם בייצוא
נערכים לירידה גם בייצואפלאש 90

על פי ניתוח נתוני היצוא הריאליים באגף הכלכלה של התאחדות התעשיינים ברבע השני של שנת 2012 גדל היצוא התעשייתי בשיעור ריאלי של כ- 2% בהשוואה לרבע הראשון של השנה.

גידול זה, מדווחת התאחדות התעשיינים, חל לאחר נסיגה חדה של 6.2%, בתחילת 2012, והוא מהווה המשך ישיר למגמת הדשדוש ביצוא התעשייתי מאז הרבע השני של 2010. כך, הייתה רמת היצוא באפריל-מאי 2012 נמוכה בכ- 4% מרמתה בסוף 2011 ובכ-1% מרמתה ברבע הראשון של 2010.

היצוא התעשייתי הסתכם בחודשים אפריל-מאי השנה בכ- 3.7 מיליארד דולר בממוצע לחודש.

בהתאחדות מוסיפים ומציינים כי את הגידול ביצוא התעשייתי בחודשיים הנסקרים ניתן לזקוף, בין היתר, למגמת הפיחות בשערו של השקל ביחס לדולר מאז אוגוסט 2011, אשר תורמת לשיפור כושר התחרות של היצוא הישראלי.

הגידול ביצוא בחודשיים הנסקרים, נגזר ברובו מגידול ריאלי מהיר, של כ- 8%, ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית, בעיקר הודות לגידול חד ביצוא התרופות, זאת לצד גידול ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (6%) והמסורתית (1%).

מנגד, נסיגה ריאלית מהירה, של כ-6%, נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית, אשר קיזזה חלק גדול מהגידול ביצוא התעשייתי.

גידול ריאלי מחודש של כ-8% נרשם, כאמור, ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית בחודשים אפריל – מאי 42012. גידול זה, נגזר בחלקו הגדול מעלייה מחודשת וחדה ביצוא התרופות (עלייה של כ- 20%), לצד גידול מחודש ביצוא כלי הטיס (13%) והרכיבים האלקטרוניים (6%). מנגד, קיפאון נרשם ביצוא ציוד התקשורת, בקרה ורפואי.

למרות הקיפאון ביצוא ציוד התקשורת, בקרה ורפואי רשמו ענפי האלקטרוניקה כקבוצה גידול ריאלי של קרוב ל-4%. גידול זה, מתיישב עם הגידול המחודש, אם כי מתון יחסית, בפעילות ענפי הטכנולוגיה בארה"ב.

בדומה, גידול ריאלי מחודש של כ-6% נרשם ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית בחודשיים הנסקרים, זאת בעיקר על רקע עלייה מחודשת חדה ביצוא ענף הכרייה והמינרלים (25%).

במקביל, גידול ריאלי נוסף של כ- 1% נרשם ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית בחודשים אפריל-מאי 2012, המשקף גידול ביצוא ענפי המזון והמשקאות (2%) והטקסטיל וההלבשה (1%), למול נסיגה בענף העץ, ריהוט, נייר ודפוס (6%-).

מנגד, נסיגה ריאלית נוספת של כ-6% נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית בתקופה הנסקרת, אשר נגזרה בעיקרה מנסיגה נוספת ביצוא ענף הכימיה (14%-), זאת לצד נסיגה ביצוא המכונות והציוד (4%-). מנגד, גידול מהיר נרשם ביצוא ענף הציוד החשמלי (22%), אשר מיתן במידה מסוימת את הנסיגה הכוללת ביצוא הקבוצה.