לא פשוט להנגיש
לא פשוט להנגיש פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית  תיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות של הח"כים משה גפני (יהדות התורה) ויצחק וקנין (ש"ס).

הצעת החוק מבקשת להסמיך את שר החינוך לקבוע פטור מלא או חלקי מהתאמות הנגישות לעניין מוסד על תיכוני להשכלה תורנית או דתית (ישיבה), בהתחשב בין היתר במספר התלמידים שלומדים בישיבה, ביישוב שבו הישיבה נמצאת ובנטל הכלכלי שהתאמת הנגישות מטילה.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "בהתאם לסעיף 19 כ"ז לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על שר החינוך לקבוע הוראות בדבר התאמות הנגישות הנדרשות לכלל הישיבות בישראל, כך שכלל המוסדות העל-תיכוניים להשכלה דתית או תורנית יונגשו עבור תלמידים עם מוגבלות, על כל המשתמע מכך.משמעות הסעיף, כפי שהוא מוגדר בחוק כיום, היא כי על כל ישיבה, יהא גודלה ומיקומה אשר יהא, אף אם לא לומדים בה תלמידים עם מוגבלות, לבצע התאמות נגישות בהיקף כפי שיקבע שר החינוך. העלות המינימאלית של ההנגשה מוערכת בכחצי מיליון שקלים חדשים לישיבה. לאור אופיין המגוון של הישיבות שגודלן נע בין מספר תלמידים בודדים למאות ולפעמים אלפי תלמידים, דבר המשליך באופן ישיר על סוג המבנה שבו שוכנת הישיבה, יש להחריגן מהפרק העוסק בכלל המוסדות העל-תיכוניים ולייחד להן הוראות מתאימות, שכן יישום החוק כנוסחו היום יוביל, הלכה למעשה, לסגירת הישיבות". 

ח"כ משה גפני אמר "כי ברחבי הארץ פועלים למעלה מ- 1600 מוסדות חינוך. בכ- 900 מתוכם, לומדים מס' תלמידים קטן ביותר. מדובר בהשקעה של סכומי עתק ולא יהיה מי שיעשה את זה. אנחנו מציעים שלשר תהיה סמכות פטור או פטור חלקי מההשקעה הנדרשת. גם משרד האוצר מסכים להצעה כיון שהוא יודע שההוצאה תגיע לפתחו".  

סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן השיב בשם הממשלה ואמר "כולנו בעד הנגשה. אולם, צריך למצוא את הפתרונות באופן פרטני. ח"כ אילן גילאון התנגד להצעת החוק ואמר כי "גם לאברך בעל מוגבלות, קיימת זכות לנגישות. אנחנו נתנגד לחוק על הרגליים האחוריות, לפחות למי שיש רגלים אחוריות".

ח"כ משה מוץ מטלון אמר: "אני בוש ונכלם מהצעת החוק. הצעת החוק לא יורה ברגל, אלא יורה בראש".  30 ח"כים תמכו בהצעה, 13 התנגדו לה. ההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתכריע איזו ועדה תדון בהצעת החוק, להכנתה לקריאה ראשונה.