הסכמה מפורשת. פרופ' שריג
הסכמה מפורשת. פרופ' שריגפלאש 90

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את תזכיר החוק לחינוך פיננסי שיזם שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ.

תזכיר החוק מעגן את תפקידו של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, כמתכלל, מרכז, מכוון ומקדם את מדיניות הממשלה בנושא.

הממונה יגבש תכנית מדיניות לאומית לקידום חינוך פיננסי, הכנת פרסומים שונים ותכניות לימוד והכשרה שונות לרבות הקמת אתר אינטרנט מרכזי לחינוך הפיננסי.

החוק יסדיר מועצה מייעצת לממונה בנושא החינוך הפיננסי. במועצה יכהנו 12 נציגים משלושת המגזרים במשק (המגזר הממשלתי-ציבורי, המגזר הפרטי-עסקי והמגזר השלישי-אזרחי). הממונה יתייעץ אחת לרבעון עם חברי המועצה.

קידום החינוך הפיננסי יועיל לצרכנים בכל הגילאים ובכל רמות ההכנסה, המצויים בצמתי החלטה שונים לאורך מעגל החיים. זהו כלי עבודה מרכזי בתקופה זו בה מתרחשות התפתחויות שונות בשווקים הפיננסיים. אזרחי המדינה הנחשפים למכשירים פיננסיים מורכבים, לאפשרויות בחירה רבות ביניהן ולבחירה בין גופים שונים המנהלים מכשירים אלה, נדרשים להבנה בסיסית על מנת שידעו לתכנן את ההווה והעתיד הכלכלי שלהם בחוכמה.

בנוסף, העברת האחריות לבחירת החיסכון הפנסיוני מהממשלה ומהמעסיקים אל הצרכן, וכן התארכות תוחלת החיים ויצירת תלות גבוהה יותר בחיסכון לטווח ארוך, דורשת מהציבור ידע לפני קבלת החלטות.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ בירך על החלטת וועדת השרים לענייני חקיקה. "התכנית האסטרטגית לחינוך הפיננסי שמוביל אגף שוק ההון במשרד האוצר תעניק לאזרחי המדינה כלים לקבלת החלטות חשובות, מגיל צעיר, שיעזרו לתכנון עתידם".