הורחקה
הורחקה ספארי

ורדה היא פילה אסיאנית בת 54 החיה בחצר אחת עם הזכר השליט, מותק, ושתי פילות נוספות. לאחרונה, הבינו המטפלים כי הפילות לה-פטיט ולה-בל עומדות להמליט ולכן הוחלט להרחיק את ורדה מהזירה המרכזית.

ורדה היא הבכירה שבפילות ההרמון של מותק הפיל בן ה-52. אי לכך, לא פעם גם רוצה בקרבתו יותר מהאחרות וגם קנאית לו. בעבר, התעורר חשד כי ורדה תקפה פילות שעמדו להמליט או תקפה את הפילונים שלהן מיד לאחר ההמלטה. לכן, החליטו בספארי להרחיקה לחצר נפרדת עד להמלטות הקרבות.לפני ימים אחדים, הוחלט בספארי להעביר את ורדה הפילה האסיאנית לחצר נפרדת מהחצר הראשית של הפילים. החצר הנפרדת נבנתה בעבר לאחר שפילות שהרגישו מאוימות וחששו למעמדן, ניסו לתקוף פילות אחרות.

ורדה, נראתה מעט עצבנית ותוקפנית לאחרונה ולכן הוחלט להעבירה לחצר הנפרדת, שהיא גדולה ומרווחת ומתאימה לפילה אחת או שתיים, עד יעבור זעם או ליתר דיוק עד להמלטות הצפויות של לה-פטיט ולה-בל ומעט לאחריהן כאשר הפילות הצעירות ירגישו בטוחות יותר באימהותן.ורדה נמצאת בחצר מרוחקת מעט אך מתאימה לגודלה וגם מאפשרת לה לראות את שאר הפילים בקבוצה והפילות לה-פטיט בת ה-26 ולה-בל בתה בת ה-6 נמצאות בחצר המרכזית ומצפות לגורים.

המטפלים מאמינים כי כך ייטיב לכולן. הפילות ההרות יוכלו לסיים את תקופת ההיריון וההמלטות בשלווה וורדה שלא תהיה באזור "תחסוך" לעצמה את המתח והקנאה לקראת מעמדן ההולך ומשתפר ובנוסף גם לא תנסה לתקוף אותן ואת גוריהן בשל כך.מכיוון שהיריון של פילה נמשך 22 חודשים, קשה להעריך בדיוק את יום ההמלטה, אך המטפלים שעוקבים בדריכות אחר הפילות מעריכים כי ההמלטות צפויות להתרחש בטווח של שבועות ספורים עד כמה חודשים.לעת עתה, המבקרים בספארי לא יוכלו לצפות בורדה למעט בסיורי הרכבת המיוחדים שמגיעים גם לתצוגות שנמצאות מאחורי הקלעים.הפילים האסיאנים מצויים בסכנת הכחדה ובספארי עושים מאמצים עילאיים להרבות אותם. כל המלטה כזאת נחשבת ל"יקרת ערך" במובן הזואולוגי ואנו עושים מאמצים רבים כדי לשמור ולהגן על הגורים ולהביאם לבגרות.

הפילה לה-פטיט נחשבת לחשובה מאוד בעיקר משום שהיא רחוקה גנטית מהפיל מותק ולכן הערך הגנטי שלה רב. לאחר שהגורים יגדלו, הם יועברו לגני חיות אחרים להמשך רבייתם עם פילים שרחוקים מהם מבחינה גנטית.